Katia Bilardo
Hoogleraar Prenatale Diagnostiek, Hoofd Prenatale Diagnostiek
Contact
Ik ben al ruim 30 jaar werkzaam op het gebied van de prenatale diagnostiek, letterlijk vanaf de geboorte van deze discipline binnen de obstetrie. Ik heb mijn opleiding in Londen gedaan, bij Kings College Hospital, één van de beroemdste centra voor de prenatale diagnostiek, ook foetale geneeskunde genoemd. Na bijna 20 jaar in het AMC te hebben gewerkt ben ik in 2010 in Groningen hoogleraar geworden en sinds 2017 ben ik terug in Amsterdam, bij VUmc. Mijn passie en expertise ligt in de echodiagnostiek van aangeboren afwijkingen en in het counselen en begeleiden van ouders met een kind met een afwijking. Naast de patiëntenzorg heb ik veel onderzoek gedaan, met name naar de vroege screening op aangeboren afwijkingen. In 2018 word ik voorzitter van de wereld organisatie voor echoscopie in de verloskunde en gynaecologie, de ISUOG

Specialist sinds 1983 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 2017

Aandachtsgebieden

 • Prenatale Screening en Diagnostiek
 • Echodiagnostiek van aangeboren afwijkingen
 • Doppler onderzoek in de verloskunde

Opleiding

 • Clinica Universitaria S. Anna, Turijn
 • King's College Hospital, Londen

Wetenschap - onderwijs

Ik heb de grote eer gehad om aan de wieg van de nieuwe discipline " Foetale Geneeskunde/Prenatale Diagnostiek" te hebben mogen staan tijdens mijn mijn opleiding in London bij King's College Hospital De Prenatale Diagnostiek  verstrekt  aan de ouders en zorgverleners informatie over de gezondheidstoestand van de foetus. Dit betreft zowel aangeboren afwijkingen, alsook het identificeren van vroege markers van foetale complicaties, zoals groeiretardatie of zwangerschapsvergiftiging. Ik heb meegewerkt aan de ontwikkeling van het klinisch gebruik van Doppler techniek in de obstetrie. 

Leerstoel

 • Foetale Geneeskunde en Prenatale Diagnostiek (2011)

Doceert in

 • Prenatale Diagnostiek
 • Foetale Geneeskunde

Werkt samen met kennisinstellingen

 • UMCG Groningen
 • ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology)

Wetenschappelijke publicaties

 • Bilardo CM, et all: . Increased nuchal translucency thickness and normal karyotype: time for parental reassurance. Ultrasound Obstet Gynecol. 2007 Jul;30(1):11-8.…
 • Bilardo CM, et all.: M. Increased nuchal translucency in euploid fetuses-what should we be telling the parents? Prenat Diagn. 2010 Feb;30(2):93-102.
 • Bilardo CM, et all.:. Increased nuchal translucency in euploid fetuses-what should we be telling the parents? Prenat Diagn. 2010 Feb;30(2):93-102. Review
 • Lees CC, Bilardo CM,et all.:; TRUFFLE study group. 2 year neurodevelopmental and intermediate perinatal outcomes in infants with very preterm fetal growth restriction Lancet. 2015 May 30;385(9983):2162-72.
 • C. M. Bilardo et all.: , on behalf of the TRUFFLE Group. Severe fetal growth restriction at 26-32 weeks: Ultrasound Obstet Gynecol 2017; 50: 285-290…