Dr. A. Bouma - de Krijger

Annet Bouma
Internist-nefroloog
Het bijzondere aan het begeleiden van patiënten met een nierziekte is het langdurige contact door alle fasen van deze ziekte heen. Bij een verminderde nierfunctie is het belangrijk om verdere schade te voorkomen. In goed overleg met de patiënt de beste behandeloptie kiezen vind ik belangrijk, soms is er ook levensstijlverandering nodig. Zelf zie ik in de praktijk vooral aan hemodialyse en peritoneaal dialyse die ik als het kan begeleid in het voortraject voor transplantatie. Dialyse betreft ook steeds meer oudere patiënten die bijkomende specifieke zorg nodig hebben, wat ook mijn interesse heeft. Daarnaast houd ik mij in mijn wetenschappelijk onderzoek bezig met de relatie tussen nierziekte, een verstoorde calcium-fosfaathouding en lange termijn cardiovasculaire complicaties.

Specilaist sinds 2011 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 2015

Aandachtsgebieden

  • Nefrologie
  • Hemodialyse en peritoneaal dialyse
  • Chronische nierschade en mineraal-bot ziekte

Opleiding

  • Studie geneeskunde: Vrije Universiteit Amsterdam
  • Opleiding interne geneeskunde: Zaans Medisch Centrum, Zaandam en VUmc, Amsterdam
  • Aandachtsgebied nefrologie (nierziekten): VUmc

Wetenschap - onderwijs

Promotie onderzoek op het gebied van verstoorde calcium-fosfaathuishouding in chronische nierziekte. Deze verstoring leidt tot een verhoging van het hormoon Fibroblast Growth Factor 23 (FGF23). Mijn onderzoek richt zich op de relatie tussen FGF23 en het risico op cardiovasculaire ziekte.

Doceert in

  • Nefrologie (aan de medische faculteit)
  • Peritoneaal dialyse (aan de Amstel-academie: opleiding voor dialyse-verpleegkundigen)
  • Peritoneaal dialyse (verpleegkundige nascholing)

Onderzoeksinstituut VUmc

  • ICaR-VU