A.M Lagaay
Internist ouderengeneeskunde en opleider
Juist voor oudere patiënten met complexe problemen is het belangrijk de juiste afweging te maken tussen te belastende diagnostiek en therapie en toch geen mogelijkheden onbenut te laten. Ik wil graag bevorderen dat het ziekenhuis "Senior-friendly" is, zowel qua omgeving als wat betreft de instelling van de medewerkers. Alle internisten moeten in hun opleiding voldoende kennis en ervaring opdoen over de specifieke problemen die voorkomen bij kwetsbare ouderen.

Werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 2016

Aandachtsgebieden

  • Intensiveren van en mensen enthousiast maken voor de opleiding interne-ouderengeneeskunde
  • VMS project kwetsbare ouderen

Opleiding

  • Interne Geneeskunde, LUMC
  • Ouderengeneeskunde, Radcliffe Infirmary, Oxford, Queens Medical Centre, Nottingham.
  • Promotie: The Leiden 85-plus study.