Anne Uyterlinde
Klinisch patholoog, Regionaal coördinerend patholoog bevolkingsonderzoek
Pathologie, leer der ziekten, is een breed en interessant vakgebied. met een belangrijke klinische betekenis. De cytologie is vaak een eerste stap in het diagnostisch proces. Soms puncteert de cytopatholoog zelf in oppervlakkig gelegen afwijkingen. Als coördinerend patholoog ben ik betrokken bij de kwaliteitsborging van de lopende drie bevolkingsonderzoeken in de regio Midden-West. Ik was tot 2013 medisch directeur van een landelijk huisartsenlab, plv. opleider in MCA Alkmaar en afdelingshoofd in het CWZ in Nijmegen.

Specialist sinds 1993 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 2013

Aandachtsgebieden

  • Cytologie
  • Gastroenterologische pathologie

Opleiding

  • Reinier de Graaff Ziekenhuis, Delft
  • VUmc, Amsterdam

Wetenschap - onderwijs

Ik ben betrokken bij cervix (baarmoederhals) gerelateerde onderzoeken op gebied van HPVax-.

Gepromoveerd op onderwerp

  • Malignant Behaviour of Breast Cancer (1988)