Mijn passie voor de Nucleaire Geneeskunde komt voort uit de unieke mogelijkheden van dit vak om naar het functioneren van het lichaam te kijken met beeldvorming, in mijn geval met name naar de hersenen. Mijn sterke kanten zijn creativiteit en doorzettingsvermogen en ik hoop inspirerend te zijn voor artsen en onderzoekers in opleiding. Het leukste van mijn baan is om nieuwe aanknopings punten te ontdekken voor een betere diagnostiek en behandeling van patiënten met dementie.

Specialist sinds 2002 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 1989

Aandachtsgebieden

 • Dementie
 • Farmacologie

Opleiding

 • Academisch Medisch Centrum, Utrecht
 • VUmc, Amsterdam

Wetenschap - onderwijs

Mijn onderzoek richt zich met name op positron emissie tomografie (PET) bij dementie. Hierbij onderzoek ik het hele spectrum van onderzoek naar de onstaansvorm van cognitieve stoornissen tot methoden om de diagnostiek van patiënten met dementie te verbeteren. Biologische processen die met behulp van PET zichtbaar en gekwantificeerd kunnen worden zijn amyloid en tau stapeling, bloed hersen barriere functie en neuro inflammatie.


Leerstoel

 • Schizofrenie (1998)

Doceert in

 • NeuroPET

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • NCA

Werkt samen met kennisinstellingen

 • AMC, Amsterdam
 • UMCU, Utrecht
 • LUmc, Leiden

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • ZON-MW Memorabel subsidie 733050203 Tau imaging with [18F]T807 PET: the new frontier.
 • ZON-MW Top subsidie 91212154. Microglia cells in schizophrenia; a potential new target for treatment
 • Stellar subsidie: Longitudinal imaging of tau accumulation in the earliest stages of AD

Wetenschappelijke publicaties