Erik Thunnissen
Klinisch patholoog
'Het interessante aan longafwijkingen is dat op een of andere manier in mindere of meerdere mate een vermindering van de zuurstofuitwisseling plaats vindt. Het bewust worden van de schade die ontstaat door rookverslaving, zou helpen de het aantal mensen met longziekten te reduceren. Vanuit de (moleculaire en morfologische) pathologie van longkanker tracht ik verdieping te geven aan de diagnostische en predictieve analyse in de gezondheidszorg.'

Specialist sinds 1982 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 2006

Aandachtsgebieden

  • Longkanker
  • Preventie
  • Diagnose
  • Predictie

Opleiding

  • Wilhelmina Gasthuis (voormalig AMC), Amsterdam