Ferdi Sombogaard
Ziekenhuisapotheker, Klinisch Farmacoloog i.o.
Ik heb mij altijd verwonderd hoe een klein tabletje zoveel impact kan hebben op een menselijk lichaam. Het goed in kaart brengen van de gebruikte medicatie en het verbeteren van de geneesmiddel-therapie is mijn drijfveer in mijn werk. Dit doen we door te kijken naar de werking, bijwerkingen en patiënt-specifieke factoren, in samenspraak met de arts. Verder geef ik behandeladviezen wanneer patiënten –bedoeld of onbedoeld– te veel medicijnen hebben ingenomen.

Specialist sinds 2013 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 2014

Aandachtsgebieden

 • Acute zorg / Intensieve Care
 • Medicatieverificatie en transmurale zorg
 • Toxicologie
 • Klinisch Farmaceutisch laboratorium

Opleiding

 • OLVG, Amsterdam
 • Erasmus MC, Rotterdam

Wetenschap - onderwijs

Gepromoveerd op onderwerp

 • Therapie-optimalisatie en individualisatie van mycofenolaat mofetil na nier- of stemceltransplantatie (2010)

Doceert in

 • Toxicologie
 • Therapeutic Drug Monitoring (TDM)

Nevenfuncties

 • SIG Transplantatiegeneeskunde NVZA
 • Commissie TDM, Toxicologie en Farmacogenetica NVZA
 • Vakdeskundige RvA ISO 15189