Kinderuroloog (FEAPU), Werkplekmanager poli urologie, Voorzitter werkgroep snijdende specialismen bij kinderen
Vanuit mijn interesse in fijne chirurgie heb ik al tijdens mijn urologie-opleiding mijn aandacht gericht op aangeboren vernauwingen van de urinewegen (obstructieve uropathie), blaasfunctiestoornissen bij kinderen met aangeboren afwijkingen, ernstige vormen van hypospadie en urogenitale reconstructies (waaronder blaasextrophie en cloacale afwijkingen). Een belangrijk deel van mijn taak is het ontrafelen van een klacht/aangeboren afwijking en het zoeken naar de meest geschikte oplossing voor de lange termijn. Het uitgangspunt bij het oplossen van het probleem is 'do not harm'. Dat wil ook zeggen dat chirurgie belangrijk is, maar niet voor elk probleem de hoofdrol speelt. Door mijn speciale interesse in ernstige vormen van hypospadie en urogenitale reconstructies maak ik deel uit van het Disorders of Sexual Differentiation team (DSD-team). Ik ben ook werkplekmanager van de poli urologie. Mijn doel hierbij is te streven naar een doelmatige, efficiënte en kosteneffectieve zorg met het kind/de patiënt centraal, en met ouders/patiënt, arts én zorginstelling in een gezonde en sterke partnerrelatie.

Specialist sinds 2000 en werkzaam bijn Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 2004

Aandachtsgebieden

 • Hypospadie / DSD
 • Vesico-ureterale-reflux (VUR)
 • Blaasfunctiestoornissen bij kinderen met een aangeboren afwijking

Opleiding

 • Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, België
 • Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule, Aken, Duitsland
 • Hôpital Robert Debré, Parijs, Frankrijk

Wetenschap - onderwijs

Mijn onderzoek richt zich op het zoeken naar wetenschappelijk bewijs voor de doelmatigheid van internationaal aanvaarde maar verschillende strategieën en behandelingen van kinderurologische problematiek. Een voorbeeld daarvan is het lopende multicenteronderzoek naar de verschillende endoscopische mogelijkheden tot behandeling van vesico-ureterale reflux.

Doceert in

 • Kinderurologie
 • Urologie

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • ICaR-VU
 • EMGO+

Werkt samen met kennisinstellingen

 • CHOC (Childrens Hospital of Orange County, Orange, VS
 • CHOP (Childrens Hospital of Philadelphia), Philadelphia, VS
 • UMCG, Groningen
 • UMCU, Utrecht
 • Sophia Ziekenhuis, Rotterdam
 • AMC, Amsterdam

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • Best reviewer of Journal of Pediatric urology in 2012 en 2013

Wetenschappelijke publicaties

In de media

Nevenfuncties

 • Lid van editorial committee van BMJ case reports

Opmerkingen

 • Klinisch epidemioloog sedert 2013 (opgeleid aan het Emgo-Instituut)