Jeroen Janssen
Internist-hematoloog
Hematologie is een prachtig vak, waarin zorg voor patiënten en laboratoriumonderzoek bij elkaar komen. Gelukkig kunnen we steeds meer mensen goed behandelen. Begeleiding van ernstig zieke patiënten is een essentieel en mooi onderdeel van mijn werk.

Specialist sinds 1996 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, locatie VUmc, sinds 1993

Aandachstgebieden

 • Chronische myeloide leukemie
 • Acute myeloide leukemie
 • Stamceltransplantatie

Opleiding

 • Andreas Ziekenhuis, Amsterdam
 • VUmc, Amsterdam

Wetenschap - onderwijs

Leukemiestamcellen zijn de oorzaak van het falen van de huidige therapie. We doen onderzoek naar de kenmerken van deze cellen, waarom zij ongevoelig zijn voor de verschillende behandelingen die we geven en proberen specifieke aangrijpingspunten voor therapie te identificeren. Deze testen we in laboratoriumonderzoek en leggen daarmee de basis voor de ontwikkeling van gerichte geneesmiddelen. Daarnaast werken we aan op maat gesneden behandeling van acute leukemie door analyse van abnormaal actieve eiwitten in de leukemiecellen. Tenslotte doe ik onderzoek met patiënten in verschillende klinische studies waarin we nieuwe behandelingen voor leukemie uittesten, of bestaande behandelingen willen verbeteren.

Gepromoveerd op onderwerp

 • Chronische myeloide leukemie (2009)

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • CCA

Werkt samen met kennisinstellingen

 • Klinische studies worden uitgevoerd binnen HOVON, de overkoepelende organisatie voor hematologisch kankeronderzoek in Nederland, dan wel in een internationaal verband met de Noord-Europese CML studiegroep

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • ZonMw goed gebruik geneesmiddelensubsidie voor uitvoering SHORT trial 2013
 • CCA subsidie Phosphoproteomics in AML 2012
 • ZonMw goed gebruik geneesmiddelensubsidie optimalisatie nilotinibbehandeling voor CML (tezamen met klinische farmacologie en apotheek) 2014

Wetenschappelijke publicaties

 • Janssen JJWM, Cornelissen JJ, Posthuma EF, Falkenburg JH,Biemond BJ, Bos GM, Petersen EJ, Schattenberg AV, Smit WM, Verhoef GE, Vellenga E, Westerweel PE, Ossenkoppele GJ. Richtlijnen voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie anno 2014. Nederlands Tijdschrift voor Hematologie 2014;11:185-98.
 • Janssen JJWM, Deenik W, Smolders KG, van Kuijk BJ, Pouwels W, Kelder A, Cornelissen JJ, Schuurhuis GJ, Ossenkoppele GJ. Residual normal stem cells can be detected in newly diagnosed chronic myeloid leukemia patients by a new flow cytometric approach and predict for optimal response to imatinib. Leukemia 2012; 26 (5), 977-84.
 • Pang B, Qiao X, Janssen L, Velds A, Groothuis T, Kerkhoven R, Nieuwland M, Ovaa H, Rottenberg S, van Tellingen O, Janssen JJWM, Huijgens P, Zwart W, Neefjes J. Drug-induced histone eviction from open chromatin contributes to the chemotherapeutic effects of doxorubicin. Nat Commun. 2013;4:1908. doi: 10.1038/ncomms2921
 • Thielen N, van der Holt B, Cornelissen JJ, Verhoef GE, Gussinklo T, Biemond BJ, Daenen SM, Deenik W, van Marwijk Kooy R, Petersen E, Smit WM, Valk PJ, Ossenkoppele GJ, Janssen JJWM. Imatinib discontinuation in chronic phase myeloid leukaemia patients in sustained complete molecular response: a randomised trial of the Dutch-Belgian Cooperative Trial for Haemato-Oncology (HOVON). Eur J Cancer. 2013 Oct;49(15):3242-6
 • Thielen N, van der Holt B, Verhoef GE, Ammerlaan RA, Sonneveld P, Janssen JJWM, Deenik W, Falkenburg JH, Kersten MJ, Sinnige HA, Schipperus M, Schattenberg A, van Marwijk Kooy R, Smit WM, Chu IW, Valk PJ, Ossenkoppele GJ, Cornelissen JJ. High-dose imatinib versus high-dose imatinib in combination with intermediate-dose cytarabine in patients with first chronic phase myeloid leukemia: a randomized phase III trial of the Dutch-Belgian HOVON study group. Ann Hematol. 2013 Aug;92(8):1049-56.

Nevenfuncties

 • Lid van de antibioticacommissie VUmc
 • Lid van de leukemiewerkgroep van HOVON
 • Lid van de stamceltransplantatiewerkgroep van HOVON