Kak Khee Yeung
Chirurg
“Ik ben werkzaam als vaatchirurg in Amsterdam UMC op beide locaties, VUmc en AMC. Mijn aandachtsgebieden van behandeling zijn dilaterend (aneurysma) en stenoserend (vernauwing) arterieel vaatlijden. Ik heb mij vooral verdiept in nieuwe behandelmethodes, in het bijzonder minimaal invasieve methodes: endovasculair. Doordat ik verschillende internationale fellowships heb gedaan in Amerika, Taiwan en China, ben ik op de hoogte van de nieuwste behandeltechnieken die gebruikt worden over de hele wereld. Tevens ben ik Principal Investigator in onderzoek naar aorta aneurysma en dissecties en ben ik gehonoreerd met de Dekkerbeurs van de Hartstichting: Senior Clinical Scientist. In dit onderzoek bestudeer ik de rol van gladde spiercellen in het ontstaan van aorta aneurysmata en dissecties, om uiteindelijk tot mogelijk nieuwe therapieën te komen.”

Aandachtsgebieden

  • Aortapathologie: aorta aneurysmata en dissecties
  • Endovasculaire vaatchirurgie
  • Arterieel vaatlijden
  • Ontwikkeling van nieuwe behandelingen en technieken voor aorta aneurysmata en dissecties en perifeer vaatlijden
  • PI Onderzoek aorta aneurysmata en dissecties: translationeel onderzoek: pathofysiologie, nieuwe beeldvormende technieken en nieuwe behandelingen
  • PI Biobank aorta aneurysmata en dissecties

Opleiding

  • VUmc, Amsterdam, Nederland
  • Fellowships: || Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan, Taipei || Albany Medical Center, Albany, New York, US
  • Advanced endovascular aortic fellowship in Mayo Clinic, Rochester, US

Wetenschap - onderwijs

Ik heb twee grote onderzoekslijnen gericht op: 1) ontstaanswijze, nieuwe beeldvormende technieken en behandeling van aorta aneurysmata en dissecties; en 2) nieuwe gerichte behandeling van perifere vaatafsluitingen met microbellen en nanotherapie.

In dat verband heb ik een lokale aorta biobank opgezet en begeleid ik  de nationale PAREL-AAA voor onderzoek. Daarnaast geef ik onderwijs in onderzoek, zoals de jaarlijkse Cardiovasculaire researchmaster, en begeleid ik Promovendi met hun promotie-onderzoek.

Op de twee onderzoekslijnen zijn samenwerkingen opgezet met verschillende onderzoeksinstituten over de hele wereld. Mijn onderzoek wordt gesteund door ons lokale onderzoeksinstituut Amsterdam Cardiovascular Sciences (ACS) en de Hartstichting.

Gepromoveerd op onderwerp

  • Juxtarenal aortic aneurysms: aspects of treatment and reduction of postoperative complications

Doceert in

  • Vaatchirurgie
  • Cardiovasculaire Research Master

Onderzoeksinstituut/ instituten Vumc

  • ACS: Amsterdam Cardiovascular Sciences
  • Thema: Microcirculatie & Divers

Certificaten

  • NVvV: Vaatchirurg met endovasculaire aantekening
  • FEBVS - certificaat: Fellow of the European Board of Vascular Surgery
  • BROK - certificaat: Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch Onderzoekers
  • Artikel 9 – certificaat

Beurzen/subsidies/prijzen

  • Dekkerbeurs Senior Clinical Scientist van de Hartstichting
  • ICaR-AIO
  • MD-Postdoc
  • ACS-postdoc

Key publicaties

  • Meekel JP, Mattei G, Costache VS, Balm R, Blankensteijn JD, Yeung KK. A multilayer micromechanical elastic modulus measuring method in ex vivo human aneurysmal abdominal aortas. Acta Biomater. 2019 Jul 12. pii: S1742-7061(19)30499-4. doi: 10.1016/j.actbio.2019.07.019
  • Bogunovic N, Meekel JP, Micha D, Blankensteijn JD, Hordijk PL, Yeung KK. Impaired smooth muscle cell contractility as a novel concept of abdominal aortic aneurysm pathophysiology. Sci Rep. 2019 May 2;9(1):6837.
  • Ebben HP, Jongkind V, Wisselink W, Hoksbergen AWJ, Yeung KK. Catheter Directed Thrombolysis Protocols for Peripheral Arterial Occlusions: a Systematic Review. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2019 Apr 17. 2019 May;57(5):667-675. doi: 10.1016/j.ejvs.2018.11.018
  • Ebben HP, Nederhoed JH, Lely RJ, Wisselink W, Yeung KK and MUST collaborators. Microbubbles and ultrasound-accelerated thrombolysis (MUST) for peripheral arterial occlusions: protocol for a phase-II single arm trial”. BMJ open. 2017.
  • Yeung KK, Bogunovic N, Keekstra N, Beunders AAM, Pls J, van der Kuij K, Moutaouakil Y, Wisselink W, Blankensteijn JD, van Hinsbergh VWM, Musters RJP, Pals G, Micha D, Zandie-Doulabi B. Direct conversion of dermal fibroblasts to smooth muscle-like cells to study the effect of MYH11 and ACTA2 mutations in aortic aneurysms. Hum mutation. 2017;38:439-450