Kim Sigaloff
Internist-infectioloog
Een open communicatie en persoonlijk contact vind ik hele belangrijke aspecten van mijn werk. Als internist houd ik me onder andere bezig met infectieziekten. Soms is er nog onduidelijkheid over de diagnose en is het een uitdaging om de oorzaak van klachten en symptomen te achterhalen. Vervolgens bespreek ik de mogelijke behandelopties met mijn patiënten en kijken we samen naar de stappen die gezet kunnen worden op weg naar herstel. Als deel van ziekenhuis-brede verbeterprojecten zet ik me in voor verantwoord gebruik van antibiotica én het waarborgen van medicatieveiligheid.

Specialist sinds 2017 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 2017

Aandachtsgebied

  • Infectieziekten

Opleiding

  • Academisch Medisch Centrum (AMC)
  • Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Wetenschap - onderwijs

Mijn onderzoekservaring ligt op het terrein van HIV infectie en de ontwikkeling van virale resistentie tegen antiretrovirale medicatie. HIV is een goed behandelbare infectie, maar de ontwikkeling van resistentie vormt een bedreiging voor de wereldwijde controle van de epidemie.

Ook bacteriële resistentie tegen antibiotica, is een toenemend probleem in de dagelijkse praktijk. Blootstelling aan antibiotica is een van de belangrijkste oorzaken van resistentie. Het A-team (Antibiotic Stewardship team) van het ziekenhuis onderzoekt strategieën om het (onnodig) gebruik van antibiotica te beperken, terwijl effectieve en veilige behandeling van de patiënt centraal staat.

Het F-team (Farmacotherapie team) ontwikkelt ziekenhuis-brede interventies om voorschrijffouten tijdens opname te voorkomen. Het team bestaat uit artsen en apothekers en levert een bijdrage aan onderzoek en onderwijs over medicatieveiligheid.

Gepromoveerd op onderwerp

  • Proefschrift: HIV drug resistance among adults and children in sub Saharan Africa (7 februari 2013)

Doceert in

  • Begeleiding studenten minor Global Health

Werkt samen met kennisinstellingen

  • Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD)
  • Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Wetenschappelijke publicaties

Nevenfuncties

  • Bestuurslid Orange Babies