Mike Peters
Internist en staflid sectie interne-ouderengeneeskunde
De volle breedte van het vak interne geneeskunde komt prachtig tot uiting in het deelgebied interne ouderengeneeskunde. Ik geniet elke dag van dit prachtige vak. Samen met de patiënt richt ik me op het bevorderen en herstellen van het zelfstandig functioneren van de patiënt. De eigen regie en veerkracht van mensen staat hierbij centraal. Daarnaast zet ik me graag in om goede samenhang van zorg aan te bieden met andere behandelaren teneinde de zorg doelmatig en efficiënt in te richten. Hierbij hecht ik veel waarde aan shared decision making, het proces waar beslissingen over de behandeling in samenspraak met de patiënt wordt gemaakt.

Werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 2016

Aandachtsgebieden

  • Interne ouderengeneeskunde
  • Interne vasculaire geneeskunde
  • Cardiovasculaire veroudering

Opleiding

  • Interne Geneeskunde, VUmc