Hematoloog, locatie AMC
Patiënten met ziekten van het bloed- en lymfestelsel en hun naasten ervaren onzekerheid. Naast de juiste medicijnen is ook behoud van kwaliteit van leven belangrijk. Als team denken wij mee over wat de patiënt en zijn of haar naasten belangrijk vinden met ook aandacht voor culturele diversiteit. Ons doel is om de patiënt zich vertrouwd te laten voelen op onze afdeling door u persoonlijke zorg te verlenen.

Specialist sinds 2021 en werkzaam bij Amsterdam, locatie AMC Sinds 2021

Aandachtgebieden

 • Algemene hematologie
 • Acute myeloide leukemie
 • Myeloproliferatieve ziekten zoals polycthemia vera, essentiële trombocytose en primaire myelofibrose
 • Ondersteunende zorg bij intensieve hematologische behandelingen, met name infecties en gepast antibioticagebruik.

Opleiding

 • VU medisch centrum
 • Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
 • Karolinska Universitetssjukhus (Stockholm)

Wetenschap - onderwijs

In mijn promotieonderzoek richt ik mij op patiënten die koorts krijgen tijdens de behandeling voor hematologische kwaadaardigheden. Omdat de reden van koorts niet altijd gelijk duidelijk is ontwikkel ik innovatieve strategieën door midden van bloedtesten om sneller gerichte antibiotica te geven of eerder de stoppen met antibiotica. Daarnaast richt ik mij op de diagnostiek en behandeling van invasieve schimmelinfecties bij patiënten met een verminderd werkzaam immuunsysteem en ben betrokken bij ontwikkeling van een Europese richtlijn over dit onderwerp.

Doceert in

 • Hematologie Begeleiding coassistenten interne geneeskunde

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • Amsterdam Infection and Immunity
 • Cancer Center Amsterdam

Werkt samen met kennisinstellingen

 • ZonMw
 • FondsNutsOhra
 • Uniklinik Köln

Wetenschappelijke publicaties

 • Short versus extended treatment with a carbapenem in hematology patients with high risk fever of unknown origin during neutropenia: an open-label multicenter randomized clinical trial NA de Jonge*, JJ Sikkens*, MA van Agtmael, S Zweegman, A Beeker, P Ypma, A Herbers, W Vasmel, A de Kreuk, JLLM Coenen, B Lissenberg-Witte, JJWM Janssen. Under review
 • Indwelling time of peripherally inserted central catheters and incidence of bloodstream infections in hematology patients M.G. Caris*, MD; N.A. de Jonge, MD*1; H.J. Punt, MD; D.M. Salet; V.M.T. de Jong, MD; B.I. Lissenberg-Witte, PhD4; S. Zweegman, MD PhD3; C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls, MD PhD2; M.A. van Agtmael, MD PhD1; J.J.W.M. Janssen, MD PhD3 Under review
 • The impact of the updated EORTC/MSG criteria on the classification of hematological patients with suspected invasive pulmonary aspergillosis H. Lamberink, MD (Hanne), A. Wagemakers, MD, PhD (Alex)1, K.C.E. Sigaloff, MD, PhD (Kim), N.A. de Jonge, MD (Nick), K. van Dijk, MD, PhD (Karin) Under review
 • empirische antibiotische therapie voor koorts bij neutropenie in nederland. de la court, jr., janssen, jjwm., de jonge, na., kuijvenhoven, ma., bomers, mk., schade, rp. & sigaloff, kce., nederlands tijdschrift voor medische microbiologie dec 2018 https://www.nvmm.nl/ntmm/artikeloverzicht/september-2018/thema-antimicrobieel-stewardship-koorts-bij-neutropenie/
 • the diagnosis and treatment of invasive aspergillosis in dutch haematology units facing a rapidly increasing prevalence of azole-resistance. a nationwide survey and rationale for the db-msg 002 study protocol schauwvlieghe afad, de jonge n, van dijk k, verweij pe, brüggemann rj, biemond bj, bart a, von dem borne pa, verbon a, van der beek mt, demandt amp, oudhuis gj, cornelissen jj, van der velden wjfm, span lfr, kampinga ga, bruns ah, vonk ag, haas pa, doorduijn jk, rijnders bja. mycoses. 2018 sep;61(9):656-664. doi: 10.1111/myc.12788. epub 2018 jul 13. https://doi.org/10.1111/myc.12788
 • de kunst van het kijken: malaria n.a. de jonge m.j. wondergem ; ned tijdschr hematol 2016;13:106-7 https://www.ntvh.nl/journal-article/uw-diagnose-38/
 • the dna methylation inhibitor induces telomere dysfunction and apoptosis of leukemia cells that is attenuated by over-expression of telomerase reverse transcriptase xiaolu zhang, bingnan li, nick de jonge, magnus björkholm and dawei xu oncotarget 2015 mar 10; 6(7): 4888-4900 https://doi.org/10.18632/oncotarget.2917
 • normal hematopoietic stem cells within the aml bone marrow have a distinct and higher aldh activity level than co-existing leukemic stem cells schuurhuis gj, meel mh, wouters f, min la, terwijn m, de jonge na, kelder a, snel an, zweegman s, ossenkoppele gj, smit l. plos one. 2013 nov 11;8(11) https://doi.org/10.1371/journal.pone.0078897

Nevenfuncties

 • Europese hematologievereniging (EHA), lid van wetenschappelijke werkgroep acute myeloïde leukemie

Opmerkingen/toevoegingen

 • Ik spreek goed Engels, Frans, Duits en Zweeds