Petra Cohn
Klinisch geneticus
De ontwikkelingen in de genetica gaan snel. Hierdoor is het steeds vaker mogelijk met DNA-onderzoek de oorzaak van een aandoening vast te stellen. Als bij iemand een erfelijke aanleg voor een aandoening wordt vastgesteld, kunnen gezonde familieleden getest worden op de aanleg. Ik vind het mooi en uitdagend om mensen goede voorlichting te geven en te begeleiden bij lastige, persoonlijke keuzes met soms grote gevolgen voor zowel het eigen leven als dat van familieleden.

Specialist sinds 2015 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 2009

Aandachtsgebieden

  • Erfelijke hersen-, zenuw- en spierziekten
  • Erfelijke kanker

Opleiding

  • Studie geneeskunde: Universiteit van Amsterdam – AMC, Amsterdam
  • Opleiding klinische genetica: VUmc, Amsterdam

Wetenschap - onderwijs

Gepromoveerd op onderwerp

  • Erfelijke dementie (2017)