Y.A.L Pijnenburg
Neuroloog
Ik ben gespecialiseerd in de cognitieve neurologie. In mijn dagelijks werk houd ik me bezig met dementie op jonge leeftijd, in het bijzonder frontotemporale dementie. Ook houd ik me bezig met neuropsychiatrische ziektebeelden die zich presenteren met gedragsstoornissen en met (atypische presentaties van) de ziekte van Alzheimer zoals Posterior Cortical Atrophy. Ik ben betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar bovengenoemde ziektebeelden.

Specialist sinds 2002 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 1995

Aandachtsgebieden

 • Frontotemporale dementie
 • Neuropsychiatrie

Opleiding

 • VUmc, Amsterdam

Wetenschap - onderwijs

Wetenschappelijke aandachtsgebieden:
-(vroeg)diagnostiek van (frontotemporale) dementie met behulp van biomarkers
-afgrenzing van frontotemporale dementie van psychiatrische aandoeningen
-klinische verschijningsvormen van dementie

Gepromoveerd op onderwerp

 • Frontotemporal dementia; towards an early diagnosis (2007)

Doceert in

 • Dementie
 • Cognitieve stoornissen

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • Neuroscience Campus Amsterdam

Werkt samen met kennisinstellingen

 • UMCU, Utrecht
 • AMC, Amsterdam
 • University of California, San Francisco, VS

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • Persoonlijke fellowship Hersenstichting 2010

Wetenschappelijke publicaties

Nevenfuncties

 • Voorzitter Nederlandse FTD expertgroep