Bregje Huisman
Anesthesioloog, Pijnspecialist, Consulent palliatieve zorg
Als anesthesioloog zorg ik ervoor dat u een operatie goed doorstaat. Door geruststelling in deze spannende periode en goede pijnbestrijding na een ingreep. Bij ongeneeslijke ziekten, met name in de laatste maanden van het leven, zorg ik niet alleen voor de pijnbestrijding, maar ook voor begeleiding en behandeling van andere klachten. Door deze passende palliatieve zorg kan vaak nog een goede kwaliteit van leven geboden worden.

Specialist sinds 2012 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 2007

Aandachtsgebieden

  • Anesthesiologie
  • Pijngeneeskunde
  • Palliatieve zorg

Opleiding

  • VUmc, Amsterdam
  • Westfries Gasthuis, Hoorn

Wetenschap - onderwijs

Ik ben een van de onderzoekers van het MEDILAST-project: een samenwerkingsverband tussen VUmc, Erasmus Medisch Centrum en het Radboudumc, gefinancierd door ZonMw. Het doel van dit onderzoek is de praktijk van medicatiemanagement in de laatste levensfase te beschrijven en aanbevelingen voor verbeteringen te formuleren. Het onderzoek bestaat uit vier fasen: een literatuur- en dossieronderzoek naar de huidige kennis en praktijk; interviews met patiënten, artsen, naasten en verpleegkundigen om ethische en praktische problemen in kaart te brengen; een uitwerking hiervan in een vragenlijstonderzoek en ten slotte een procedure onder experts om te komen tot de formulering van aanbevelingen voor de praktijk.

Doceert in

  • Pijnbestrijding
  • Palliatieve zorg

Werkt samen met kennisinstelling

  • Hospice Kuria, Amsterdam