Prof. dr. Bert van Rossum

Bert van Rossum
Cardioloog Hoofd afdeling cardiologie
Als specialist op het gebied van de cardiologie zet ik mij in om te onderzoeken of uw klachten te maken hebben met afwijkingen aan het hart. Indien afwijkingen aanwezig zijn zal ik u daarover uitleg geven en de mogelijkheden tot behandeling bespreken. Daarna kiezen we de voor u best passende behandeling. Ik werk in een team van ervaren specialisten die ik in de behandeling betrek indien uw hartziekte dat vereist.

Specialist sinds 1986 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 1983

Aandachtsgebieden

 • Algemene cardiologie
 • Beeldvorming van het hart, in het bijzonder MRI

Opleiding

 • UMCG, Groningen
 • VUmc, Amsterdam

Wetenschap - onderwijs

Mijn bijzondere aandachtsgebied betreft de non-invasieve beeldvorming van het hart. Met cardiale MRI verricht ik onderzoek naar de pompfunctie van het hart, naar de schade die is opgetreden als gevolg van een hartinfarct, en naar erfelijke en verworven afwijkingen van de hartspier, zoals cardiomyopathie en myocarditis. Overig onderzoek richt zich op kransslagaderlijden met behulp van CT scan, en de perfusie en het metabolisme van het hart met PET.

Leerstoel

 • Hoogleraar Cardiologie, in het bijzonder cardiale MRI (2000)

Gepromoveerd op onderwerp

 • Cardiovascular magnetic resonance imaging (1989)

Doceert in

 • Cardiomyopathie (ziekten van de hartspier)
 • Beeldvorming van het hart

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • ICaR-VU

Werkt samen met kennisinstellingen

 • Nederlandse Hartstichting, Den Haag
 • National Institute of Health (NIH), Bethesda, VS
 • Netherlands Heart Institute ICIN (platform van samenwerkende afdeling cardiologie van de Nederlandse umc's)

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • Diverse NHS subsidies, ZonMw doelmatigheid, ZonMw fellowship, CTMM-COHFAR, CVON Hart-Brein connectie

Wetenschappelijke publicaties

Nevenfuncties

 • Vicedirecteur ICaR-VU
 • Lid van de wetenschappelijke raad ICIN