Prof. dr. Gertjan Kaspers

Gertjan Kaspers
Kinderarts-oncoloog /hematoloog Hoofd VUmc kinderoncologie-hematologie en VUmc Onderzoek Naar Kinderkanker (VONK)
Ik ben een bij de patiënt en ouders betrokken kinderarts, die specialist is in zorg en research voor kinderen met kanker. Als ingrijpende en nog meest dodelijke ziekte bij kinderen zet ik me met mijn team in voor de allerbeste zorg voor deze kinderen.

Specialist sinds 1998 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 2000

Aandachtsgebieden

 • Leukemie
 • Hersen(stam-)tumoren

Opleiding

 • VUmc, Amsterdam
 • Deventer Ziekenhuis, Deventer
 • AMC, Amsterdam
 • LUMC, Leiden
 • Great Ormond Street Hospital, Londen, GB

Wetenschap - onderwijs

VUmc Onderzoek Naar Kinderkanker (VONK) is actief op een aantal gebieden. In het laboratorium doen we voor leukemie-, hersentumor- en retinoblastoomonderzoek naar verklaringen waarom huidige behandelingen niet (goed) werken, naar manieren om die werking te versterken en naar nieuwe behandelingen. Daarnaast doen wij onderzoek naar de kwaliteit van leven van patiënten tijdens en na de behandeling. Ook doen wij onderzoek naar late effecten van ziekte en behandeling van kinderkanker. Zowel de gebruikte medicijnen (cytostatica) als de bestraling kennen helaas vele mogelijke bijwerkingen op de lange termijn. Tot slot doen wij klinisch onderzoek. Zo kijken we of bepaalde medicijnen de tumor wel bereiken. Dat doen wij met de PET-scan, vooral bij kinderen met hersenstamtumoren en bij andere hersentumoren. Verder behandelen we patiënten met nieuwe geneesmiddelen, in de hoop dat die wel het gewenste effect geven, waar de bekendere middelen dat in een eerder stadium niet deden.

Leerstoel

 • Kindergeneeskunde, in het bijzonder oncologie en hematologie (2006)

Gepromoveerd op onderwerp

 • Leukemie (1993)

Doceert in

 • Kinderoncologie
 • Kindergeneeskunde

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • CCA

Werkt samen met kennisinstellingen

 • Alle umc's op het gebied van kinderkanker
 • KiKa en KWF
 • Diverse buitenlandse organisaties en collega's, zoals van BFM-AML, I-BFM-SG en COG

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • KiKa, diverse subsidies
 • KWF, diverse subsidies
 • ZonMW, diverse subsidies

Wetenschappelijke publicaties

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Kinderoncologie Nederland
 • Projectdirecteur Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
 • Lid SIOP Scientific Programme Advisory Committee
 • Chair, Relapsed AML Working Group, I-BFM-SG
 • PI and co-PI of several international clinical studies
 • Member editorial board of J Oncol and Expert Reviews on Anticancer Research