Prof. Dr. Harm Jan Bogaard

Harm Jan Bogaard
Longarts
Als longarts-onderzoeker bij het kenniscentrum Pulmonale Hypertensie van de afdeling longziekten maak ik deel uit van het team van behandelaars van patiënten met pulmonale hypertensie. Longartsen en cardiologen vanuit heel Nederland verwijzen patiënten naar het kenniscentrum als er pulmonale hypertensie is vastgesteld is of wordt vermoed. Met behulp van aanvullend onderzoek, veelal inclusief een hartkatheterisatie, stellen wij een definitieve diagnose en starten wij met een specialistische behandeling. Een belangrijk deel van mijn tijd besteed ik aan wetenschappelijk onderzoek, maar de inspiratie hiervoor ontleen ik aan het contact met patiënten. Mijn wetenschappelijk onderzoek bevindt zich op het raakvlak tussen toegepast klinisch onderzoek en meer basaal onderzoek. Ik probeer als longarts-onderzoeker een brugfunctie te vervullen tussen de kliniek en het laboratorium.

Specialist sinds 2006 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 2010

Aandachtsgebieden

 • Pulmonale hypertensie
 • Inspanningsfysiologie

Opleiding

 • AMC, Amsterdam
 • VUmc, Amsterdam
 • University of Colorado (post-doc), VS
 • University of California San Diego (post-doc), VS

Wetenschap - onderwijs

Mijn onderzoek richt zich op het beter begrijpen van het ontstaan van pulmonale hypertensie en op de behandeling van deze ziekte. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de functie van endotheelcellen: dat zijn de cellen die de binnenbekleding vormen van de bloedvaten. Daarnaast verricht ik onderzoek naar de manier waarop de rechter hartkamer zich het beste kan aanpassen aan een verhoogde druk in de longcirculatie. Voor mijn onderzoek maak ik gebruik van experimentele modellen van pulmonale hypertensie en ook van informatie die wordt verkregen vanuit de behandeling van patiënten. Daarbij moet gedacht worden aan beeldvorming met bijvoorbeeld MRI, maar ook aan bloed en lichaamseigen materiaal dat gedoneerd wordt door patiënten.

Gepromoveerd op onderwerp

 • Inspanningsfysiologie (1998)

Doceert in

 • Longfysiologie
 • Inspanningsfysiologie

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • ICaR-VU

Werkt samen met kennisinstellingen

 • LUMC, Leiden, UMCG, Groningen, Erasmus MC, Rotterdam
 • Université Paris Sud, Frankrijk
 • Stanford University, VS
 • Harvard Medical School, VS
 • Cambridge University; Papworth Hospital, GB
 • Imperial College London, GB

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • Longfonds
 • CVON
 • Hartstichting

Wetenschappelijke publicaties

In de media

 • Interview/web cast iPulmonologist (2012)
 • Pulmonary Hypertension special. "De apotheker" RTL4 (2012)

Nevenfuncties

 • Associate Editor PlosOne
 • Associate Editor European Respiratory Journal
 • American Heart Association (3CPR Council) Early Career Committee
 • Netherlands Respiratory Society Young Investigators Board
 • Organizing committee Rembrandt Symposium