Henk Verheul
Medisch oncoloog, afdelingshoofd, wetenschappelijk directeur VUmc CCA
Contact
k ben sinds 2008 als oncoloog en afdelingshoofd verbonden aan de afdeling medische oncologie van VUmc Cancer Center Amsterdam (VUmc CCA). Ik behandel voornamelijk patiënten met tumoren van het maag-darmkanaal en patiënten met lever- of nierkanker. Ik word daarbij geholpen door een fantastisch team van verpleegkundigen en ondersteunende collega's op de polikliniek en verpleegafdeling. Naast standaardbehandelingen volgens de laatste inzichten stellen wij patiënten regelmatig een studiebehandeling voor. Dit kunnen studies zijn met nieuwe middelen waarvan de werkzaamheid bij een specifieke patiëntengroep nader wordt onderzocht (fase 2 en 3 studies), maar ook experimentele middelen waarvan de werkzaamheid nog onzeker is (fase 1 studies). Ik ben een voorstander van behandeling in studieverband, omdat dat niet alleen mogelijk baat oplevert voor de deelnemende patiënt, maar ook de behandeling voor toekomstige patiënten kan verbeteren. Ik coördineer diverse patiëntgebonden studies naar nieuwe behandelingen tegen kanker en 'translationele' studies naar therapie-op-maat. Hierbij worden eigenschappen van de tumor in kaart gebracht op basis van genetische (DNA) en eiwitanalyses. Daarnaast begeleid ik diverse promovendi bij onderzoek naar therapie-op-maat en palliatieve zorg.

Specialist sinds 2005 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 2008

Aandachtsgebieden

  • Tumoren van het maag-darmkanaal, met name darm- en leverkanker

Opleiding

  • UMCU, Utrecht
  • Erasmus MC, Rotterdam