Hoogleraar wervelkolomchrirugie
Sinds 2012 ben ik hoogleraar wervelkolomchirurgie aan VUmc, met een deeltijd aanstelling. Ik heb ook een aanstelling in de Sint Maartenskliniek, Nijmegen. In VUmc ben ik vooral in de praktijk betrokken bij de behandeling van wervelkolom vergroeiingen zoals scoliose, en met een groot team verrichten wij daar onderzoek naar. Tevens ben ik een van de initiatiefnemers van het landelijk Dutch Spine Surgery Register (DSSR), en verricht ik veel onderzoek naar rugklachten en lage rugpijn. Internationaal verzorg ik onderwijs, met name ook voor de Scoliosis Research Society, o.a. in India, Brazilie en Hong Kong.'

Specialist sinds 1998 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 2012

Aandachtsgebieden

 • Wervelkolomchrirugie, met name de behandeling van wervelkolom deformiteiten (vergroeingen) zoals scoliose

Opleiding

 • St Lucas - Andreas ziekenhuis, Amsterdam
 • Erie County Medical Center, Buffalo, VS
 • St Maartenskliniek, Nijmegen

Wetenschap - onderwijs

Sinds 2012 hoogleraar wervelkolomchirurgie aan VUmc, met een deeltijd aanstelling. Ik heb ook een aanstelling in de Sint Maartenskliniek, Nijmegen. In VUmc ben ik vooral in de praktijk betrokken bij de behandeling van wervelkolom vergroeiingen zoals scoliose, en met een groot team verrichten wij daar onderzoek naar, o.a. met MOVE verrichten wij biomechanisch onderzoek, en met EMGO onderzoek naar de uitkomsten van de zorg. Tevens ben ik een van de initiatiefnemers van het landelijk Dutch Spine Surgery Register (DSSR), en verricht ik veel onderzoek naar rugklachten en lage rugpijn. Internationaal verzorg ik onderwijs, mn ook voor de Scoliosis Research Society, o.a. in India, Brazilie, Hong Kong.

Leerstoel

 • Hoogleraar wervelkolomchirurgie (2012)

Gepromoveerd op onderwerp

 • PhD thesis (1998) Triple osteotomy of the pelvis awarded the Mathijssenprijs of the Dutch Orthopaedic Society for best PhD thesis 1995-1998

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • MOVE
 • EMGO

Werkt samen met kennisinstellingen

 • Sint Maartenskliniek, Nijmegen
 • UMCU, Utrecht
 • Zorg Innovatie fonds, Ede

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • Zorg Innovatie fonds (2014)
 • Nordic Spinal Deformities Society best paper (2014)

Wetenschappelijke publicaties

Nevenfuncties

 • Mede-oprichter Dutch Spine Surgery Register (DSSR)
 • Scoliosis Research Society: voorzitter World Wide Course committee
 • Steering Committee member and chair-elect of AOSpine Knowledge forum deformity
 • Principle investigator of multinational consensus study on the optimal surgical treatment of Adolescent Idiopathic Scoliosis.
 • Co-investigator of multinational consensus study on the optimal surgical treatment of adult spine deformity
 • Co-editor Spine Defomity Journal