Heeft u een klacht?

Onze medewerkers zetten zich in om u zo goed mogelijk te behandelen, verzorgen en begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u een negatieve ervaring heeft. Of dat de behandeling, verzorging of begeleiding niet is zoals u verwachtte. Dan kunt u een klacht indienen. We nemen uw klacht serieus. We bekijken dan ook zorgvuldig wat we kunnen verbeteren. Op deze pagina’s leest u hoe u een klacht kunt indienen. U kunt ook onze folder Heeft u een klacht? lezen.