Wie kan een klacht indienen?

U kunt als patiënt of als vertegenwoordiger van een patiënt een klacht indienen. Dient u een klacht in voor een patiënt? En is de patiënt 12 jaar of ouder? Dan moet de patiënt u daar schriftelijk toestemming voor geven. Bovendien moet hij of zij de klacht samen met u ondertekenen.  

U kunt een klacht indienen over alle zorg- en dienstverlening van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Dus bijvoorbeeld over uw behandeling, over hoe u te woord bent gestaan, of de manier waarop u bent geïnformeerd. Heeft u opmerkingen over huishoudelijke of facilitaire zaken, bijvoorbeeld de schoonmaak of het eten? Dan zal ons facilitair bedrijf deze opmerkingen afhandelen. Opmerkingen over financiële zaken (bijvoorbeeld rekeningen) handelt de financiële administratie af.