Taalpunt zet zich in voor begrijpelijke taal over de zorg in het ziekenhuis en de behandeling.
Jaarlijks in de week van Lezen en Schrijven worden activiteiten over heldere taal en het herkennen van laaggeletterdheid georganiseerd.

Amsterdam UMC is lid van het Amsterdamstaalakkoord en organiseert van daaruit bijvoorbeeld taallessen voor medewerkers.

Informatie over het coronavirus in begrijpelijke taal  

Op thuisarts.nl kunt u informatie vinden over het coronavirus in duidelijke taal.

    Verhalen en ervaringen over laaggeletterheid

    Het digitale magazine VUmc in praktijk nummer 18 gaat volledig over het thema laaggeletterdheid in combinatie met veilig medicijngebruik. Wat betekent laaggeletterdheid voor de overdracht van informatie in een ziekenhuis? Begrijpt elke patiënt de uitleg van de arts? Dicky Gingnagel en Dora Coffier waren ooit laaggeletterd, maar hebben door een cursus te volgen, plezier in lezen en schrijven gekregen. Lees alle verhalen in het magazine.

    Contact

    Voor vragen over de werkzaamheden van Taalpunt Amsterdam UMC  kunt u mailen naar taalpunt@amsterdamumc.nl