20e Anna Reynvaanlezing over veerkracht

Veerkracht staat centraal bij de twintigste lezing op donderdag 31 mei in de Stadsschouwburg van Amsterdam.

Cynda Rushton, Autoriteit op gebied 'moral resilience' 

Prof.dr. Cynda RushtonProf. dr. Cynda Rushton is de autoriteit als het gaat om 'moral resilience', een lastig te vertalen begrip dat vooral gaat over veerkracht. Als hoofd van de School of Nursing van Johns Hopkins University houdt zij zich uitgebreid bezig met dit thema.

Verpleegkundigen krijgen te maken met morele dilemma's en complexe ethische kwesties, bijvoorbeeld rond het levenseinde en bij palliatieve zorg. Ze worden niet alleen geconfronteerd met zorginhoudelijke dilemma's. Ze willen ook voldoen aan de vragen die patiënten en hun naasten stellen, ze hebben te maken met de eisen van de organisatie, met de verwachtingen van hun collega's, met de samenwerking binnen het team. Dat maakt hun werk extra uitdagend. Tegelijk zijn het ook allemaal zaken die geestelijke belasting - 'moral distress' in de woorden van Cynda Rushton - kunnen veroorzaken.

Geestelijke belasting, verpleegkundig leiderschap en 'moral resilience'

Verpleegkundigen laten dagelijks zien hoe ze creatief omgaan met de eisen die zo'n omgeving stelt. Dat vraagt om verpleegkundig leiderschap, om competenties om in complexe situaties een zinvolle rol te vervullen. Het vraagt om 'moral resilience': het vermogen om veerkrachtig om te gaan met lastige kwesties in je werk. Dat stelt je in staat 'moral distress' goed te hanteren, en weloverwogen keuzes te maken in het geval van een moreel dilemma. Cynda Rushton (@CyndaEthx op twitter) heeft hier veel onderzoek naar gedaan en veel over dit onderwerp gepubliceerd.

Anna Reynvaanweek

In de Anna Reynvaanweek - van 28 tot en met 31 mei - is Cynda Rushton  in Amsterdam om over dit onderwerp te praten. Dat gebeurt op verschillende momenten: tijdens de presentaties van studenten op de Hogeschool van Amsterdam, tijdens de Expert Meeting op woensdag 30 mei, tijdens een aantal workshops op verpleegafdelingen in AMC en VUmc en natuurlijk vooral tijdens haar Anna Reynvaanlezing op donderdagmiddag 31 mei.

De vooraankondiging voor deze 20e Anna Reynvaanlezing wordt begin 2018 verstuurd. Opgeven voor de Anna Reynvaanlezing kan in april via de aanmeldlink die dan op deze pagina zal staan.

De Anna Reynvaanlezing 2018 wordt mede mogelijk gemaakt door:

printen