De Anna Reynvaanprijzen

Het AMC, VUmc en V&VN stellen jaarlijks drie Anna Reynvaanprijzen beschikbaar. Voor elke Anna Reynvaanprijs worden drie inzenders genomineerd.

Voorafgaand aan de Anna Reynvaanlezing worden de winnaars bekend gemaakt. De prijzen zijn bedoeld voor een studiereis of stage.

Met de instelling van deze prijzen willen de organisatoren duidelijk maken dat verpleegkundige initiatieven niet alleen belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het vakgebied, maar bovendien dat deze initiatieven gezien en gewaardeerd worden.

De Wetenschaps- en Praktijkprijs zijn € 5.000 groot en gaan vergezeld van een sculptuur. De winnaar van de Studentenprijs krijgt eveneens een sculptuur, naast een bezoek voor twee studenten aan een internationaal verpleegkundig congres, bij voorkeur over het thema van de Anna Reynvaanlezing.

Wetenschapsprijs
De Anna Reynvaan Wetenschapsprijs gaat naar de beste wetenschappelijke publicatie van een verpleegkundige uit 2017.

De jury van de Wetenschapsprijs staat onder voorzitterschap van Prof. dr. Rien de Vos, klinisch epidemioloog, directeur instituut onderwijs en opleiden en decaan Amsterdam School of Health Professions. De jury bestaat verder uit prof. dr. Theo van Achterberg (Radboud Universiteit Nijmegen), dr. Karen Cox (Fontys Hogeschool Eindhoven), Peter J.J. Goossens (Saxion), prof. dr. M. van Dijk (Erasmus MC), prof. dr. Marieke Schuurmans (Hogeschool Utrecht) en dr. Lilian Vloet (Hogeschool Arnhem en Nijmegen).

Praktijkprijs
De Praktijkprijs, mede mogelijk gemaakt door V&VN, is bestemd voor het beste verpleegkundige initiatief om de patiëntenzorg te verbeteren.

De jury van de Praktijkprijs staat onder voorzitterschap van drs. A.S.T. (Annamarike) Seller-Boersma, verpleegkundig bestuurder poliklinieken AMC. De jury van de Praktijkprijs bestaat verder uit de heer A.J. (Adri) van Beelen - lid (redacteur/verslaggever Bohn Stafleu van Loghum), mw. M. (Mathilde) Bos Msc - lid (docent MANP Hogeschool Utrecht), mw. N.A. (Arianne) ten Klooster-Verboom - lid (teamleider urologie/vaatchirurgie VUmc en mw. drs. S.(Susanne) Maassen - lid (Stafadviseur verpleging, secretaris Verpleegkundige Raad VIP Pijler Kwaliteit & Patientenzorg, Servicebedrijf).

Studentenprijs
De Landelijke Studentenprijs, mede mogelijk gemaakt door V&VN, wordt uitgereikt voor het beste artikel van een of twee hbo-v studenten over het thema van de Anna Reynvaanlezing 2018: morele veerkracht.

Voorzitter van de jury van de Studentenprijs is dr. Corine Latour, opleidingsmanager HBO-V en lector integratie psychiatrische en somatische zorgen, Faculteit Gezondheid, HvA. De jury van de Landelijke Studentenprijs bestaat verder uit Ivo de Jong (Programmamanager Somatische Zorg), Jacqueline Dijkstra, Eline de Kok en Robertha Langenberg-Klok.

Inschrijven voor de Praktijkprijs en de Wetenschapsprijs is mogelijk tot en met vrijdag 30 maart 2018. Voor de Studentenprijs is inschrijven mogelijk tot en met donderdag 26 april.
 
Genomineerdenbijeenkomst
De ochtend voor de lezing wordt er een speciale Genomineerdenbijeenkomst georganiseerd. De genomineerden voor de drie prijzen krijgen de gelegenheid om hun onderzoek, project of artikel te presenteren, waarbij de overige deelnemers kunnen participeren in de discussie.
Alle inzenders voor de prijzen worden uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. Na afloop van de bijeenkomst volgt het programma van de Anna Reynvaanlezing. Dan worden ook de winnaars bekend gemaakt.

printen