Doctor2Doctor-programma in Kenia voor 3 jaar verlengd

Keniaanse en Nederlandse artsen werken samen aan betere behandeling van kinderkanker

24 september 2012

Afgelopen vrijdag tekenden afgevaardigden van het Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret, Kenia en Doctor2Doctor een overeenkomst waarmee de samenwerking tussen de organisaties met drie jaar wordt verlengd. Het programma Doctor2Doctor blijft zich vooral richten op het verbeteren van nierdialyse voor nierpatiënten en de behandeling van kinderen met kanker.

Met de ondertekening van de overeenkomst is de samenwerking tussen het Moi Teaching and Referral Hospital (Kenia) en Doctor2Doctor voor de komende drie jaar een feit. (v.l.n.r.) Judith Stuijt (VUmc), Prof. Piet ter Wee (VUmc). Dr. John Kibosai (ziekenhuisdirecteur), Prof. Esamai (Principal school of medicine). Sinds 2006 reizen artsen en verpleegkundigen van VU medisch centrum op regelmatige basis naar het Moi Teaching and Referral Hospital. Zij trainen hun collega's in Kenia om de medische zorg voor de patiënten te verbeteren. KLM Aircares en KLM Health Services ondersteunen het programma door reisfaciliteiten en expertise beschikbaar te stellen en daarnaast logistieke ondersteuning te bieden.
In maart 2009 is het eerste contract voor drie jaar getekend tussen Doctor2Doctor (D2D) en het ziekenhuis in Eldoret.

De voornaamste missie  van de Nederlandse artsen en verpleegkundigen is de kennis van kindergeneeskunde in Kenia te verbeteren. Omdat het ziekenhuis in Eldoret een opleidingsziekenhuis is, wordt de kennis overgedragen op andere Keniaanse artsen in opleiding, waardoor het programma Doctor2Doctor een duurzame vorm van hulp is.
De hulp aan het ziekenhuis is bovendien altijd vraaggestuurd. D2D vindt het belangrijk dat de artsen in Kenia zelf aangeven waar het ziekenhuis behoefte aan heeft. Dit komt de samenwerking zeer ten goede waardoor er op veel terreinen een verbetering in de zorg heeft plaatsgevonden.

Vooral de specialismen kinderoncologie, kindernefrologie, kinderurologie, pedagogisch werk, vaatchirurgie en nefrologie onderhouden nauwe banden met elkaar. Naast kennisoverdracht, zoals het aanleren van nieuwe operatietechnieken en het maken van protocollen, heeft D2D ook apparatuur kunnen schenken aan het ziekenhuis. Zo zijn er zes couveuses aan het nieuwe mother & child center en negen dialysemachines aan de nefrologieafdeling in Eldoret geschonken. Deze apparatuur wordt pas verscheept nadat het personeel goed getraind is om ermee te werken en technici hebben geleerd de apparatuur te onderhouden.

Het programma D2D blijft zich voorlopig vooral richten op de behandeling van kinderen met kanker en op het verbeteren van nierdialyse voor nierpatiënten. In de toekomst wil Doctor2Doctor graag uitbreiden naar andere specialismen binnen dit ziekenhuis, maar ook naar andere landen.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst communicatie van VU medisch centrum, Judith Stuijt en Caroline Arps(020) 444 3444 fax (020) 444 3450. Persberichten van VU medisch centrum kunt u lezen op www.VUmc.nl/journalisten .

bron: Persbericht

printen