Amsterdam UMC wint samen met Pacmed de Digital Impact Award 2018

19 september 2018

De Digital Impact Award 2018 is gewonnen door Pacmed met machine learning op de Intensive Care. Pacmed werkt in dit prijswinnende project nauw samen met Amsterdam UMC. De award wordt jaarlijks uitgereikt aan een ICT-project of product met impact op de samenleving en de digitale economie.

Patiënten die behandeld worden op de Intensive Care (IC) behoren tot de meest zieke patiënten in een ziekenhuis. De afdeling Intensive Care Volwassenen van Amsterdam UMC, locatie VUmc, werkt sinds 2017 samen met Pacmed om de grote hoeveelheid data die wordt verzameld op de Intensive Care optimaal te kunnen gebruiken. Als intensivist, de medisch specialist op de IC, wil je deze patiënten zo goed mogelijk behandelen, zodat ze in stabiele toestand en voor verder herstel overgeplaatst kunnen worden naar de gewone verpleegafdeling. Juist deze beslissing rondom overplaatsing is uitdagend, omdat een verkeerde beslissing kan leiden tot ernstige problemen waarvoor heropname op de IC nodig is.

Voorspellend algoritme
Pacmed is een organisatie die werkt aan de ontwikkeling van machine learning, een wetenschappelijke discipline waarbij patronen in Big Data worden ontdekt. Die patronen vormen de basis voor een voorspellend algoritme (wiskundig model). Door te leren van onverwachte heropnames uit het verleden is, samen met intensivisten Patrick Thoral en Paul Elbers en het onderzoeksteam van de IC Volwassenen van Amsterdam UMC, een model ontwikkeld dat voor alle patiënten een kans op heropname berekent op het moment van (mogelijk) ontslag van de IC. Dit model kan ter ondersteuning worden gebruikt bij de keuze voor ontslag van patiënten naar de verpleegafdeling.

Multidisciplinaire samenwerking
De Digital Impact Award wordt jaarlijks uitgereikt door Nederland ICT en ECP | Platform voor de informatiesamenleving. De jury was met name onder de indruk van de samenwerking tussen de verschillende disciplines; artsen en klinische dataspecialisten van Amsterdam UMC en de dataspecialisten van Pacmed. Een samenwerking met als doel het voorkomen van heropnames en sterfte na ontslag van de IC. Deze toepassing laat bovendien zien dat met ICT een grote maatschappelijke impact bereikt kan worden. De jury hoopt dat andere zorgpartijen geïnspireerd raken door de mogelijkheden van technologie om beslissingsprocessen te optimaliseren.
Amsterdam UMC en Pacmed werken ook samen met de afdeling Computational Intelligence van de Vrije Universiteit, het OLVG en de Amsterdam Economic Board. Met dit Right Data Right Now consortium worden de krachten van de wetenschap en het bedrijfsleven gebundeld met als doel de zorg voor onze patiënten te verbeteren.

bron: Origineel

printen