Grote rampoefening bij VUmc

18 mei 2017

Ook bij een grote ramp of een zwaar ongeval moet VUmc veilige en verantwoorde zorg aanbieden. Regelmatig wordt er daarom door de crisisorganisatie VUmc geoefend, samen met de afdelingen die een directe rol hebben bij de opvang van grote groepen slachtoffers.

heli-brandblus-DD013416Donderdag 18 mei is er zo'n grote oefening gepland, waarbij tientallen lotusslachtoffers* zich, met ambulances of zelfstandig, melden bij de spoed eisende hulp (SEH). De oefening vindt in de namiddag plaats zodat de reguliere werkzaamheden zo min mogelijk hinder ondervinden.

Oefenen is belangrijk omdat calamiteiten/rampen en de opvang van slachtoffers een slagvaardige crisisorganisatie met geoefende sleutelfunctionarissen vraagt.
Oefenen vindt afwisselend klein- of grootschalig plaats. Op 18 mei betreft het een grote oefening. De afdelingen die een directe rol hebben bij de opvang en behandeling zullen naast de vastgestelde afdelingsprocedures en werkwijzen, ook de samenwerkingsafspraken met de andere afdelingen oefenen. Ook zullen de deelnemende afdelingen gaan werken met de speciale rampenmodule in Epic (elektronisch patientendossier), echter in een schaduw/oefenomgeving.

*LOTUS staat voor: Landelijke Opleiding tot Uitbeelding van Slachtoffers. Hierbij acteren zij alsof hun echt een ongeval of ziekte is overkomen. Grime en nagespeeld gedrag zorgen voor een zo realistisch mogelijke oefensituatie.

bron: Dienst communicatie

printen