Subsidie voor onderzoek naar darmkankeroperaties

17 maart 2017

Colorectaal chirurg Jurriaan Tuynman ontving weer een grote subsidie van KWF (van ruim € 440.000) voor de zogeheten COLOR3-trial. Dit is een onderzoek naar een mogelijk betere operatiemethode om rectum carcinoom (endeldarmtumor) te verwijderen.

In de studie wordt gewerkt met twee chirurgische teams; een team dat met een kijkoperatie vanuit de buik naar het bekken opereert (de standaardmethode) en een team dat het diepe bekken benadert vanuit de anus met moderne apparatuur. Het idee is dat via de tweede werkwijze met meer precisie de endeldarmtumor verwijderd kan worden. Voordelen zijn dat meer patiënten de ziekte overleven, dat er minder stoma's nodig zijn en er mogelijk minder kans is op het terugkomen van de kanker. De trial wijst uit of de nieuwe methode inderdaad de standaardtechniek wordt in de toekomst.
Vorig jaar kreeg hij al 550.000 euro voor een studie naar een rectumsparende behandeling (de TESAR-studie) bij darmkanker.

Dr. Jurriaan Tuynman geeft met zijn team een intensieve cursus aan chirurgen uit heel Europa voor deze nieuwe operatietechniek. Ook verleent zijn team vanuit VUmc  assistentie aan andere ziekenhuizen in de regio om optimale veiligheid te waarborgen van de introductie van deze nieuwe chirurgische methode.
De COLOR3-trial maakt deel uit van een grote internationale studie.

Lees hier een interview met Jurriaan Tuynman.

Lees meer over de operatiemethode.

bron: Origineel

printen