Vier jaar Citrienfonds en 21 projecten verder…

12 september 2018

In de afgelopen vier jaar zijn er binnen Amsterdam UMC, locatie VUmc 21 projecten vanuit het Citrienfonds opgestart. Dit fonds is in 2014 door de minister van VWS opgericht en wil de zorg beter en duurzamer te maken. Kerndoelstelling van het fonds is 'de juiste zorg, met de juiste informatie, op de juiste plek'. Het fonds bestaat uit vijf verschillende programma's waaronder meer dan 100 projecten vallen.

2018-09-12 Citrienfonds

20 miljoen voor vervolg
Binnen locatie VUmc zijn vanuit het Citrienfonds 21 projecten uitgevoerd, waaronder het 'Expertpanels' project binnen het programma 'Naar regionale oncologienetwerken, Noord-Holland/Flevoland'. Het project 'Terugdringen van onnodige diagnostiek bij Interne Geneeskunde' voor het programma 'Doen of Laten' en het project 'Patiëntportaal IC voor ouders en kinderen' van het programma e-Health. Een deel van deze projecten krijgt een vervolg en ook nieuwe projecten worden opgestart. Onlangs is in het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 vastgesteld dat er 20 miljoen beschikbaar komt voor een vervolg van het Citrienfonds. Hiermee worden ook weer locatie VUmc projecten gefinancierd.

bron: Origineel

printen