Organisatie VUmc

Raad van bestuur

De raad van bestuur VUmc bestaat uit drie leden die samen een collegiaal bestuur vormen:  

Drs. W.J. (Wouter) Bos, voorzitter

Drs. Wouter Bos (1963) is sinds augustus 2013 voorzitter van de raad van bestuur VUmc. Bos studeerde politicologie en economie aan de Vrije Universiteit alwaar hij in 1988 cum laude afstudeerde. Hij startte zijn carrière bij Shell waar hij functies bekleedde in Nederland, Roemenië, Hong Kong en Londen. Vervolgens begon Bos in 1998 zijn politieke carrière als lid van de Tweede Kamer voor de PvdA waarna hij uiteindelijk van 2002 tot 2010 politiek leider was van de PvdA en van 2007 tot 2010 vice minister-president en minister van Financiën. In 2010 verliet hij de politiek en nam hij de leiding op zich van KPMG Gezondheidszorg in Nederland. Hij verliet KPMG in 2013 om bestuursvoorzitter van VUmc te worden.

Prof. dr. C.H. (Chris) Polman, vice-voorzitter & decaan

Prof. dr. Chris Polman (1958) is sinds juli 2013 lid van de raad van bestuur en sinds 1 september 2016 decaan van de Faculteit der Geneeskunde (VUmc School of Medical Sciences). Polman is sinds 1986 werkzaam bij VUmc. In 1994 werd hij benoemd tot hoogleraar neurologie, waarna hij in 2011 hoofd van deze afdeling is geworden. Hij is een eminent wetenschapper op het gebied van multiple sclerose (MS), zo werd hij in 2013 uitgeroepen tot dé MS-expert van de wereld, en een bevlogen neuroloog die in de loop der jaren veel bestuurlijke taken heeft verricht. In de verschillende functies heeft Polman ervaring opgedaan met beleids- en bestuurlijke vraagstukken, en hij was daarnaast ook nauw betrokken bij kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzorg.

Prof. dr. M.H.H. (Mark) Kramer, lid

Mark Kramer 128x103Prof. dr. Mark Kramer (1957) is per 1 september 2016 benoemd tot lid van de raad van bestuur. Prof. Kramer rondde zijn studie geneeskunde in Leiden cum laude af, werkte enkele jaren als arts op de Antillen en is sinds 2007 verbonden aan VUmc als hoofd van de afdeling interne geneeskunde en later ook als voorzitter van divisie I. Naast zijn bestuurlijke positie zal Kramer tevens aanblijven als afdelingshoofd interne geneeskunde. Binnen het bestuur zal tot de portefeuille van Kramer onder andere behoren het aansturen van drie divisies, de verdere invoering van het elektronisch patiëntendossier en de kwaliteit van de patiëntenzorg. De benoeming van prof. Kramer geldt voor de periode tot aan de beoogde bestuurlijke alliantie met het AMC.


Mr. O.G.A. (Orian) van der Beek , secretaris raad van bestuur

De raad van bestuur wordt in zijn dagelijkse werkzaamheden ondersteund door de dienst Bestuurlijke en Juridische Zaken.  

Contactgegevens:

Raad van bestuur VUmc
mr. O.G.A. van der Beek, secretaris
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam
T 020 44 425 12
E-mail: oga.vanderbeek@vumc.nl  

Raad van Toezicht

Sinds 1 januari 2016 heeft Stichting VUmc een eigen Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Ledenraad van de VU-Vereniging benoemd. Eén lid heeft in het bijzonder het vertrouwen van de medezeggenschapsorganen van de instellingen. De leden van de Raad van Toezicht hebben een zittingstermijn van vier jaren en kunnen een keer worden herbenoemd.

Contactgegevens
Raad van Toezicht Stichting VUmc
mw. B. van Daalen, secretaris
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
T: 06 44 05 38 00
E-mail: b.vandaalen@vumc.nl

Leden Raad van Toezicht VUmc: Drs. W. (Willem) Geerlings, voorzitter

Willem Geerlings (1950) maakt sinds 1 januari 2007 deel uit van de Raad van Bestuur van het Medisch Centrum Haaglanden (tot 1 september 2014). Geerlings, van huis uit internist-nefroloog, maakte sinds 2000 deel uit van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC in Rotterdam. Daarvoor was hij onder meer werkzaam in het Ziekenhuis Leyenburg in Den Haag en in het UMCG. Geerlings studeerde Geneeskunde in Rotterdam, waar hij zich ook specialiseerde in de Interne Geneeskunde.

Willem Geerlings is benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting VUmc tot 1 maart 2021.

Huidige (neven)functies:  

 • lid Raad van Toezicht NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg)
 • lid commissie evaluatie wetgeving ZonMW
 • voorzitter Bestuur Stichting Rijnmondnet
 • lid raad van bestuur (ad interim) Admiraal De Ruyter ziekenhuis

drs. J.P. (Jacqueline) Rijsdijk, voorzitter Remuneratiecommissie en de audit- en huisvestingscommissie   

Jacqueline Rijsdijk (1956) was tot 2008 als divisiedirecteur werkzaam bij De Nederlandsche Bank. In haar laatste functie was zij verantwoordelijk voor het betalingsverkeer. Daarna was zij tot 2010 lid van de hoofddirectie van ASR Nederland NV.

Jacqueline Rijsdijk is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht Stichting VUmc tot 1 januari 2020.

Huidige (neven)functies:

 • voorzitter Raad van Toezicht Fair Share Fund Triodos Bank
 • voorzitter Raad van Commissarissen Triodos Groen Fonds
 • voorzitter Raad van Toezicht De Gelderhorst
 • lid Raad van Advies Airbus Defence and Space Netherlands 
 • voorzitter Raad van Toezicht Veerstichting, Leiden
 • lid Raad van Commissarissen van Deloitte Nederland
 • lid Raad van Toezicht Royal Cosun
 • extern lid auditcomité ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Mr. A.J.M. (Anita) Nijboer, lid van de Audit- en Huisvestingscommissie

Mr.-A.J.M.-(Anita)-Nijboer-Anita Nijboer heeft een royale ervaring in verschillende managementfuncties bij PWC. Daarin adviseerde zij (internationale) ondernemingen, onder meer bij fusies en overnames, en consulteerde daarbij management, aandeelhouders en toezichthouders. Anita Nijboer is bestuurlijk betrokken bij VNO/NCW metropool Amsterdam, het Koninklijk Concertgebouw Orkest en Amsterdam Marketing. Zij studeerde rechtswetenschappen aan de Vrije Universiteit en fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Anita Nijboer is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht Stichting VUmc tot 1 januari 2021.

Huidige (neven)functies:

 • Lid Raad van Toezicht Amsterdam Marketing; voorzitter auditcommissie
 • Lid bestuur van de Stichting Donateurs van het Koninklijk Concertgebouworkest
 • V ice voorzitter VNO/NCW metropool Amsterdam
 • Lid internationale Supervisory Board Child Help International
 • Lid bestuur Amsterdam Museum Fonds

Prof. dr. E.C. (Eduard) Klasen, voorzitter Kwaliteitscommissie

Eduard Klasen is Adviseur Raad van Bestuur Leids Universitair Medisch Centrum en emeritus hoogleraar Management van Gezondheidsonderzoek bij de Universiteit Leiden. Eduard Klasen is voormalig lid Raad van Bestuur en decaan Leids Universitair Medisch Centrum. Daarvoor was hij o.a. directeur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Eduard Klasen is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht Stichting VUmc tot 6 september 2017.

Huidige (neven)functies:

 • adviseur Raad van Bestuur Leids Universitair Medisch Centrum
 • emeritus hoogleraar Management van gezondheidsonderzoek bij de Universiteit leiden
 • voorzitter Strategische Adviesraad TNO Gezond Leven
 • voorzitter commissie Systeemfalen ZonMw
 • voorzitter Raad van Toezicht Hartstichting
 • voorzitter Stuurgroep Medical Delta
 • voorzitter ZonMw commissie Personalized Medicine
 • voorzitter Raad van Toezicht NIVEL
 • voorzitter Raad van Toezicht Wilhelmina Ziekenhuis Assen
 • lid Raad van Toezicht Ageing Network Northern Netherlands (vanaf 1 juli 2015)

Mr. drs. J.L (Jan Louis) Burggraaf

Jan Louis Burggraaf is sinds 1 januari 2000 partner bij Allen & Overy LLP. Hij is gespecialiseerd in fusies en overnames. In 2008 werd Jan Louis uitgeroepen tot de beste dealmaker van Nederland en hij kreeg de prijs voor beste M&A-advocaat van Nederland in 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 en 2012. Jan Louis is afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht in Recht en Internationaal recht (cum laude). Hij volgde tevens onderwijs aan de London School of Economics, de Universiteit van Edinburgh en Harvard Law School.

Jan Louis Burggraaf is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht Stichting VUmc tot 6 september 2017.

Huidige (neven)functies:

 • non-executive lid van de board van De Persgroep S.A.
 • lid Raad van Toezicht Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
 • voorzitter bestuur stichting Save Cheruto (Get It Done)
    

Relevante documenten

Directies en stafdiensten

Diensten die zich niet bezighouden met de directe kerntaken, staan onder leiding van een directeur of vallen onder een diensthoofd. De diensthoofden en directeuren vallen direct onder een lid van de raad van bestuur. Dit betreft diensten die het primaire proces ondersteunen zoals personeel & organisatie, communicatie, facilitair bedrijf en financiën.

Divisies

In VUmc zijn zes divisies. De divisies hebben allen eigen budgetverantwoordelijkheid en houden zich bezig met patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. De divisie wordt geleid door een divisiebestuur. Dit bestuur staat onder leiding van het hoofd en voorzitter: een medicus. Verder nemen een manager bedrijfsvoering en zorgmanager deel in het divisiebestuur.

(Medische) afdelingen

De medische afdeling wordt geleid door een medisch afdelingshoofd en valt binnen een divisie. Een medische afdeling houdt zich direct bezig met diagnostiek en/of behandeling van opgenomen en poliklinische patiënten, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs aan geneeskundestudenten en zorgen voor de specialistische vervolgopleidingen. Voorbeelden van medische afdelingen zijn onder andere algemene heelkunde, kindergeneeskunde, radiologie en verloskunde en gynaecologie.

Zorgeenheden en poliklinische zorgeenheden

Werkplekmanagement komt erop neer dat elke zorgeenheid en/of poliklinische zorgeenheid door zowel een verpleegkundig als medisch werkplekmanager wordt geleid. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van die werkplek. De verpleegkundige en medische werkplekmanager zijn verantwoordelijk voor de hele bedrijfsvoering van de eenheid: van personeelsbeleid tot de inkoop  en van materieel tot opleidingen.

printen