Organisatie VUmc

Raad van bestuur

Hans Romijn 120x120Hans Romijn, voorzitter AMC, vicevoorzitter VUmc, decaan UvA-AMC, patiëntenzorg
De heer Romijn (62) groeide rimpelloos op in Hilversum. Hij koesterde zich in een warme vriendenkring, speelde viool, roeide. Om studentenroeivereniging Nereus te versterken reisde hij af naar Amsterdam, waar hij achtereenvolgens de geneeskundestudie en - nog in het Wilhelmina Gasthuis - de opleiding tot internist oppakte.

Als gepromoveerd internist werkte hij aanvankelijk in het AMC. Het Leids Universitair Medisch Centrum stelde hem in 1997 aan als bijzonder hoogleraar klinische voeding namens het Voedingscentrum en in 1999 als hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder Endocrinologie en Stofwisselingsziekten. In dat laatste jaar werd hij tevens hoofd van de Afdeling Endocrinologie. Zo'n kleine acht jaar geleden keerde hij terug naar de Meibergdreef, nu als hoofd Inwendige Geneeskunde en divisievoorzitter In- en Uitwendige Specialismen. Eind 2017 volgde Romijn in het AMC Marcel Levi op als voorzitter van de raad van bestuur.

Wouter Bos 120 x 120Wouter Bos , voorzitter
De heer Bos (55) kreeg landelijke bekendheid als leider van de PvdA (2002-2010) en minister van Financiën in het kabinet Balkenende IV, de periode van de bankencrisis.

Bos is afkomstig uit een protestants gezin in Odijk en studeerde aan de Vrije Universiteit economie en politicologie. Na zijn beide cum laude behaalde doctoraalexamens ging hij bij Shell aan de slag. In 1998 verwisseld hij zijn functies bij de oliegigant voor een politieke carrière bij de PvdA. Na in 2010 de landelijke politiek vaarwel te hebben gezegd, nam hij de leiding op zich van KPMG Gezondheidszorg. Sinds 19 augustus 2013 is hij voorzitter van de raad van bestuur VUmc.

Frida 120 x 120Frida van den Maagdenberg, financiën, ICT
Mevrouw van den Maagdenberg (57), ter wereld gekomen in het Brabantse Rucphen (nabij Roosendaal), studeerde Slavische taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht. In de medische en academische wereld deed ze daarna ruime bestuurlijke ervaring op. Zo was ze onder meer directeur van de vereniging van universiteiten VSNU, directeur onderzoek bij de Universiteit Utrecht en directeur financiën en informatievoorziening van het UMC Utrecht. Van 2008 tot 2014 is Van den Maagdenberg rvb-lid geweest van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis/OLVG, waar ze onder meer betrokken was bij de invoering van het elektronisch patiëntendossier van - jazeker - Epic. In 2014 volgde ze Ruud Hopstaken op als lid van de raad van bestuur AMC.

Chris Polman 120 x 120Chris Polman , decaan VUmc, onderzoek alliantie, calamiteiten/incidenten
De heer Polman (59) trad in juli 2013 aan als lid van de raad van bestuur VUmc en is sinds 1 september 2016 decaan van de Faculteit der Geneeskunde. Polman werkt sinds 1986 bij VUmc. In 1994 werd hij benoemd tot hoogleraar neurologie, waarna hij in 2011 hoofd van de gelijknamige afdeling werd. Hij geldt wereldwijd als voortreffelijk wetenschapper op het gebied van multiple sclerose (MS) en boog zich in de loop der jaren in uiteenlopende functies over beleids- en bestuurlijke vraagstukken. In VUmc bleef hij daarnaast steeds nauw betrokken bij kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzorg.

Mark Kramer 120 x 120Mark Kramer, kwaliteit, veiligheid, capaciteit, logistiek, allianties en opleidingen
De heer Kramer (61) rondde zijn studie geneeskunde in Leiden cum laude af. In Curaçao en Leiden specialiseerde hij zich tot internist-hematoloog. In 1994 verhuisde hij naar Amersfoort, waar hij veertien jaar werkzaam was in het Meander Medisch Centrum. Daarnaast stond hij aan het roer van zijn beroepsgroep: de Nederlandse internisten vereniging. In 2007 werd Kramer hoogleraar annex afdelingshoofd Interne Geneeskunde in VUmc en drie jaar later tevens voorzitter van divisie I. In september 2016 volgde hij Hans Brug op als lid van de raad van bestuur VUmc.
Net als collega Romijn speelt Kramer viool en hij geldt als een fervent muziekliefhebber. Ook hedendaagse beeldende kunst draagt hij een warm hart toe.


Mr. O.G.A. (Orian) van der Beek , secretaris raad van bestuur

De raad van bestuur wordt in zijn dagelijkse werkzaamheden ondersteund door de dienst Bestuurlijke en Juridische Zaken.  

Contactgegevens:

Raad van bestuur VUmc
mr. O.G.A. van der Beek, secretaris
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam
T 020 44 425 12
E-mail: oga.vanderbeek@vumc.nl  

Raad van Toezicht

Drs. W.J. (Wim) Kuijken, voorzitter RvT, lid Remuneratiecommissie

Wim Kuijken

Prof.dr. S.W.J. (Steven) Lamberts, vicevoorzitter, lid commissie Kwaliteit en Veiligheid

Steven Lamberts

P. (Piero) Overmars, voorzitter Audit- en huisvestingscommissie

Piero Overmars

Drs. W. (Willem) Geerlings, voorzitter commissie Kwaliteit en Veilgheid, contactpersoon Cliëntenraad VUmc en AMC

  Willem Geerlings

prof.dr. P.L. (Pauline) Meurs, lid commissie Kwaliteit en Veiligheid, lid Remuneratiecommissie

Pauline Meurs

drs. J.P. (Jacqueline) Rijsdijk, voorzitter Remuneratiecommissie, lid Audit- en huisvestingscommissie 

  Jacqueline Rijsdijk

Mr. A.J.M. (Anita) Nijboer, lid van de Audit- en Huisvestingscommissie

Anita Nijboer 

Relevante documenten

Directies en stafdiensten

Diensten die zich niet bezighouden met de directe kerntaken, staan onder leiding van een directeur of vallen onder een diensthoofd. De diensthoofden en directeuren vallen direct onder een lid van de raad van bestuur. Dit betreft diensten die het primaire proces ondersteunen zoals personeel & organisatie, communicatie, facilitair bedrijf en financiën.

Divisies

In VUmc zijn zes divisies. De divisies hebben allen eigen budgetverantwoordelijkheid en houden zich bezig met patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. De divisie wordt geleid door een divisiebestuur. Dit bestuur staat onder leiding van het hoofd en voorzitter: een medicus. Verder nemen een manager bedrijfsvoering en zorgmanager deel in het divisiebestuur.

(Medische) afdelingen

De medische afdeling wordt geleid door een medisch afdelingshoofd en valt binnen een divisie. Een medische afdeling houdt zich direct bezig met diagnostiek en/of behandeling van opgenomen en poliklinische patiënten, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs aan geneeskundestudenten en zorgen voor de specialistische vervolgopleidingen. Voorbeelden van medische afdelingen zijn onder andere algemene heelkunde, kindergeneeskunde, radiologie en verloskunde en gynaecologie.

Zorgeenheden en poliklinische zorgeenheden

Werkplekmanagement komt erop neer dat elke zorgeenheid en/of poliklinische zorgeenheid door zowel een verpleegkundig als medisch werkplekmanager wordt geleid. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van die werkplek. De verpleegkundige en medische werkplekmanager zijn verantwoordelijk voor de hele bedrijfsvoering van de eenheid: van personeelsbeleid tot de inkoop  en van materieel tot opleidingen.

printen