Foto- film- en geluidsopnamen

Voor fotograferen, filmen en maken van geluidsopnamen binnen of op de terreinen van VUmc moet toestemming worden aangevraagd.

U kunt via een digitaal formulier uw verzoek indienen.

Aanvragen moeten voldoende aan de volgende eisen:

  1. Zijn niet in strijd met de grondbeginselen en/of kerntaken van VUmc
  2. Verstoren niet de werkzaamheden op het gebied van patientenzorg, onderwijs, onderzoek en/of bedrijfsvoering
  3. Zijn niet in strijd met de privacy van patiënten en/of hun naasten, of medewerkers van VUmc
  4. Staan niet haaks op de (politieke) boodschap of op de gangbare denkbeelden van VUmc
  5. Zijn niet ten behoeve van een commerciële instelling of commercieel doel, waar VUmc geen relatie mee heeft of wil hebben
  6. De opzet of het doel is niet aanstootgevend, kwetsend of discriminerend

U wordt vriendelijk verzocht minimaal 2 weken voor de gewenste datum van fotograferen en/of filmen of het maken van geluidsopnamen uw aanvraag digitaal in te dienen via het digitale formulier. Te laat ontvangen verzoeken, worden doorgaans niet ingewilligd.

Als blijkt dat bij de foto-, film- of geluidsopnamen medewerkers van de beveiliging aanwezig moeten zijn, dan worden de kosten daarvan bij de aanvrager in rekening gebracht.

Als uw verzoek gehonoreerd is, verzoeken wij u bij het verkregen product te vermelden dat opnamen gemaakt zijn met medewerking van VUmc. Tevens kan er in bepaalde gevallen sprake zijn van het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring.

U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie op uw ingediende digitale verzoek.

dienst communicatie

printen