De Anna Reynvaanprijzen

8 februari 2017

Prijzen

Tijdens het programma van de Anna Reynvaanlezing worden de Praktijkprijs, Wetenschapsprijs en Studentenprijs uitgereikt.

De Anna Reynvaan Wetenschapsprijs gaat naar de beste wetenschappelijke publicatie van een verpleegkundige uit 2016. De jury van de Wetenschapsprijs staat onder voorzitterschap van prof. dr. Rien de Vos, klinisch epidemioloog, directeur Instituut Onderwijs en Opleiden en decaan Amsterdam School of Health Professions.

De Anna Reynvaan Praktijkprijs, mede mogelijk gemaakt door V&VN, is bestemd voor het beste verpleegkundige initiatief om de patiëntenzorg te verbeteren. De jury van de Praktijkprijs staat onder voorzitterschap van drs. Annamarike Seller-Boersma, verpleegkundig bestuurder divisie Poliklinieken AMC.

De Anna Reynvaan Studentenprijs, mede mogelijk gemaakt door V&VN, wordt uitgereikt voor het beste artikel van een of twee hbo-v-studenten over het thema van de Anna Reynvaanlezing 2017 : transmurale zorg. Voorzitter van de jury van de Studentenprijs is dr. Corine Latour, opleidingsmanager hbo-v en lector Integratie psychiatrische en somatische zorg, faculteit Gezondheid, HVA

De Wetenschaps- en Praktijkprijs zijn € 5000 groot en gaan vergezeld van een sculptuur. De Studentenprijs is een bezoek van twee studenten aan een buitenlands congres, bij voorkeur over het thema van de Anna Reynvaanlezing en gaat ook vergezeld van een sculptuur.

Inschrijven van Praktijkprijs en Wetenschapsprijs is mogelijk tot en met vrijdag 3 maart 2017 en voor de Studentenprijs tot en met vrijdag 31 maart 2017.

Genomineerdenbijeenkomst
De ochtend voor de lezing wordt er een speciale Genomineerdenbijeenkomst georganiseerd. De genomineerden voor de drie prijzen krijgen de gelegenheid om hun onderzoek, project of artikel te presenteren, waarbij de overige deelnemers kunnen participeren in de discussie.

Alle inzenders voor de prijzen worden uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. Na afloop van de bijeenkomst volgt het programma van de Anna Reynvaanlezing. Dan worden ook de winnaars bekend gemaakt.

bron: Origineel

printen