HBO-verpleegkundigen op het OK-centrum

20 juni 2017

afbeelding OK

De komende jaren zullen de OK-centra in toenemende mate naast de regulier opgeleide OK-medewerker behoefte hebben aan professionals die op een andere manier tot anesthesiemedewerker of operatieassistent zijn opgeleid. Net als op enkele hogescholen elders in het land bestaat in de regio Amsterdam sinds september 2016 de mogelijkheid om tot hbo-verpleegkundige én anesthesiemedewerker opgeleid te worden. Voltijdstudenten Verpleegkunde van de HvA die dit willen kiezen in het derde jaar van hun opleiding voor een theorieprogramma (minor) van 20 weken met een focus op verpleegkunde en op anesthesie.

Aansluitend lopen ze 20 weken stage. Studenten die na een sollicitatieprocedure een opleidingsplaats bij een van de aangesloten ziekenhuizen hebben gekregen volgen hun stage op de OK. In het vierde jaar sluiten zij met het ziekenhuis een leerarbeidsovereenkomst en ronden ze als duaalstudent hun bachelor hbo-verpleegkunde bij de HvA af. Daarna volgt de student bij VUmc Amstel Academie het laatste jaar van de opleiding anesthesiemedewerker om het door het College van Zorgopleidingen (CZO) erkende diploma anesthesiemedewerker te behalen.

Judith van Grieken, hoofd opleiding van de hbo-V, HvA en Marjolijn de Nijs van VUmc Amstel Academie zijn samen verantwoordelijk voor deze programma's. Van Grieken: "Zo leiden we verpleegkundigen op hbo-niveau op met een BIG-registratie en twee diploma's, wat het grote voordeel heeft dat ze én inzetbaar zijn als anesthesiemedewerker én als verpleegkundige. Op die manier leveren we kwaliteit en kunnen we optimaal tekorten opvangen.

Bij het AMC hebben ze al goede ervaringen met studenten die op deze manier zijn opgeleid: daar werkt iemand twee dagen per week als verpleegkundige op de chirurgische verpleegafdeling en de andere twee op de OK." De nieuwe opleiding is ook voor de zorgprofessional zelf carrière technisch interessant. De huidige driejarige inservice opleiding voldoet op zich goed, maar leidt daarnaast op tot een fuikfunctie. "Mensen met alleen deze opleiding konden tot nu toe niet gemakkelijk doorstromen naar een andere functie. Met deze nieuwe opzet zijn er volop mogelijkheden voor doorstroming."

Voor de opleiding operatieassistent wordt op dit moment onderzocht of een vergelijkbaar programma kan worden ontwikkeld. De start van die opleidingsvariant is gepland per september 2018.

Lees dit en meer in het onderwijsmagazine van VUmc, I.O., dat eind juni verschijnt. Gratis een abonnement? Mail naar m.roozen@vumc.nl.

bron: Origineel

printen