Start scholing en toetsing voor herregistratie basisarts

25 januari 2017

bigher

Basisartsen die hun geneeskundediploma voor 2013 hebben behaald en deze titel willen blijven voeren, moeten zich vóór 1 januari 2018 laten her-registreren in het BIG-register. Degenen die niet over voldoende aantoonbare recente werkervaring beschikken, kunnen hun kwalificatie zekerstellen door het toetsingsprogramma van VUmc Academie met succes af te ronden.

De herregistratie in het BIG-register is een instrument om de kwaliteit van zorg en veiligheid van patiënten te waarborgen. De BIG-registratie is beperkt geldig; iedere 5 jaar moet de arts aantonen aan de gestelde eisen te voldoen. VUmc Academie draagt zorgt voor het scholings- en toetsingsprogramma, ondersteund door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het programma wordt gedragen door De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en is in samenwerking met de KNMG tot stand gekomen.

Het aanbod van VUmc Academie bestaat uit een zelfstudiearrangement en toetsing en is gebaseerd op de vereiste kerncompetenties van een basisarts afgeleid uit het

Raamplan Artsopleiding 2009 . Het programma is onderverdeeld in drie delen: basiskennis, klinisch redeneren en klinische vaardigheden. Het traject start met de eerste toets over de basiskennis. Deze loopt gelijk met de Interfacultaire Voortgangstoets Geneeskunde in mei 2017. Na het succesvol doorlopen van het gehele programma ontvangt de basisarts het Periodiek Registratie Certificaat (PRC) om zich mee te kunnen herregistreren in het BIG-register.

bron: Origineel

printen