Bachelor- en masteropleiding geneeskunde gevisiteerd

29 juni 2017

Eens in de zes jaar wordt de bachelor- en masteropleiding geneeskunde gevisiteerd. Afgelopen week heeft deze visitatie weer plaatsgevonden. Conclusie? We hebben het uitstekend voor elkaar.

De visitatiecommissie werd voorgezeten door prof. dr. Ferry Breedveeld, voormalig voorzitter van de raad van bestuur van het LUMC. Tijdens de visitatie heeft de commissie uitgebreid gesproken met docenten, studenten, het opleidingsmanagement en de opleidings- en examencommissie.

De inhoud van de studie, de toetsing en de inzet van docenten is als uitstekend beoordeeld. Onze docenten zijn gemotiveerd, we hebben een sterke examencommissie en de opleidingscommissie neemt een actieve rol in. Daarnaast noemde de commissie nog enkele best practices zoals de heldere visie op het onderwijs naar studenten en docenten, diversiteit, de internationale mogelijkheden voor onze studenten, onze internationale minor en de thesis. De opleiding kan zich daarnaast nog meer ontwikkelen in het vinden van een goed evenwicht tussen zelfsturing van studenten en kennisgericht onderwijs.

bron: Origineel

printen