Oud en Nieuw: over antibioticaresistentie en infectiepreventie

4 oktober 2017

Medische microbiologie is een fascinerend vak. Mensen leven samen met een veelheid aan micro-organismen, in een bijzonder evenwicht dat zowel de micro-organismen als de gastheer ten goede komt. Wanneer het evenwicht verstoord wordt, ontstaat ziekte. Hoe bacteriën ziekte veroorzaken kunnen we op steeds meer verfijnde manier bestuderen dank zij zeer snel evoluerende techniek. Die kennis is noodzakelijk voor het verbeteren van vaccins en ontwikkelen van nieuwe antibiotica. Aldus Christina Vandenbroucke-Grauls in haar afscheidsrede als hoogleraar medische microbiologie en infectiepreventie uitgesproken op 6 oktober.

Er komt een toekomst binnen handbereik waarin binnen een kwartiertje de verwekker van een infectie herkend zal worden en zijn gevoeligheid voor antibiotica bepaald zal zijn - dankzij   verbetering en versnelling van het sequensen van DNA en RNA en van eiwitanalyses.

Deze positieve ontwikkelingen staan in contrast met de steeds groter wordende dreiging van de toenemende resistentie van micro-organismen tegen antibiotica. Dit heeft inmiddels al geleid tot het optreden van volledig onbehandelbare infecties in verschillende landen in Europa, maar nog meer in het Midden-Oosten en Azië. Hierbij is het grootste probleem het gebrek aan nieuwe antibiotica. In Nederland is antibiotica resistentie nog zeer beperkt, de kunst zal zijn om dat zo te houden voor de komende generaties door een zorgvuldig antibiotica- en infectiepreventiebeleid.

bron: Origineel

printen