VU doet onderzoek naar onverklaarbare genezingen

3 januari 2017

Huisarts en onderzoeker Dick Kruijthoff start binnenkort zijn promotieonderzoek bij de Vrije Universiteit (Theologie) naar gebedsgenezingen die medisch gezien niet verklaarbaar zijn.

Kruijthoff wordt bij zijn promotieonderzoek begeleid door een interdisciplinair team van hoogleraren werkzaam in de geneeskunde, psychologie en theologie.

Vanuit VUmc is professor Tineke Abma (Metamedica) hierbij betrokken.

Lees verder
http://godgeleerdheid.vu.nl/nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2017/jan-mrt/170102-promotieonderzoek-naar-onverklaarbare-gebedsgenezingen

bron: Origineel

printen