Talige vaardigheden en werkgeheugen voorspellen werking gehoorimplantaat

6 maart 2018

Uit onderzoek bij VUmc blijkt dat talige vaardigheden en werkgeheugen deels kunnen voorspellen hoe goed een patiënt met een gehoorimplantaat spraak zal verstaan. Met een zogenaamd cochleair implantaat kunnen patiënten in een rustige omgeving vrij goed spraak verstaan. Maar de een verstaat spraak beter dan de ander, vooral in een rumoerige omgeving. Marre Kaandorp zocht naar redenen waarom de resultaten met het implantaat verschillend zijn. Kaandorp promoveert 8 maart bij VUmc.

2018-03-06 KaandorpKaandorp onderzocht of talige vaardigheden bijdragen aan hoe goed mensen spraak kunnen verstaan. Een talige vaardigheid is bijvoorbeeld hoe snel iemand bij de woorden in zijn geheugen kan. Hoe beter deze vaardigheid, des te beter iemand spraak zal verstaan met een gehoorimplantaat. Een goed werkgeheugen geeft ook betere resultaten. Door de talige vaardigheden en de werkgeheugencapaciteit te meten, is vooraf aan de operatie beter in te schatten hoe goed iemand met een cochleair implantaat kan spraakverstaan. 'Hierdoor kunnen we mensen beter informeren over wat ze van het implantaat kunnen verwachten en ook beter begeleiden in het revalidatieproces,' aldus Kaandorp.

Test met cijfers biedt meer maatwerk bij revalidatie
Verder onderzocht Kaandorp hoe de door VUmc ontwikkelde 'Digits in Noise test' (DIN-test) toe te passen is bij mensen met een implantaat tijdens hun revalidatie. Tijdens deze test zijn er cijfers te horen terwijl er ook ruis is. Ze toonde aan dat deze test informatie geeft over de pure hoorvaardigheden. Hierdoor is het cochleair implantaat preciezer af te stellen. 'En met de uitslagen van deze test kunnen we goed bepalen of de patiënt aanvullende hulpmiddelen nodig heeft om beter te kunnen horen,' zegt Kaandorp.  'Zo kunnen we meer maatwerk bieden.'

Dankzij dit onderzoek wordt patiëntgerichtere zorg nu al geboden. Kaandorp: 'We gebruiken de DIN-test nu standaard bij VUmc bij patiënten met een cochleair implantaat. Ook passen we dit jaar de testen van de talige vaardigheden en de werkgeheugencapaciteit toe in de kliniek.'

Het cochleair implantaat is een technisch hulpmiddel dat helpt om de gehoorfunctie te herstellen, zelfs bij de zwaarste gevallen van gehoorverlies. Dit gebeurt doordat het apparaat de gehoorzenuw elektrisch stimuleert.

bron: Origineel

printen