Focus op bloedvaten en het hart, niet op de luchtwegen

Unieke leerstoel Experimentele Longgeneeskunde VUmc

1 juni 2018

Vandaag spreekt prof. dr. Harm Jan Bogaard van VUmc zijn oratie uit: Met hartstocht elke ademtocht. Voor een leven lang longen met cardiovasculair perspectief. Hij is hoogleraar Experimentele Longgeneeskunde, een unieke leerstoel in Nederland. Deze leerstoel is verbonden aan het Kenniscentrum Pulmonale Hypertensie van VUmc dat vandaag haar 20-jarig bestaan viert. In het O2-gebouw naast de polikliniek van VUmc is ter ere hiervan een symposium en een tentoonstelling. Het symposium biedt parallelle sessies waar de mens achter de dokters van het Kenniscentrum Pulmonale Hypertensie te zien is.

2018-06-01 Prof.dr. Harm Jan BogaardIn zijn oratie vertelt Bogaard dat de behandeling van de meeste longaandoeningen is gericht op een beter functioneren van de luchtwegen, niet op het functioneren van de longcirculatie. Een uitzondering is de behandeling van pulmonale hypertensie, een groep van dodelijke aandoeningen die gekenmerkt wordt door een verhoogde druk in de bloedvaten van de long en van hartfalen in de rechterhartkamer. In de afgelopen twintig jaar heeft het kenniscentrum een grote bijdrage geleverd aan een beter begrip van pulmonale hypertensie en rechter hartfalen.

 "Mijn ambitie is om binnen de nieuwe leerstoel experimentele longgeneeskunde dit betere begrip om te zetten in nieuwe succesvolle behandelingen. Dit doen we door nauwe samenwerking met patiënten en met wetenschappers in nationale en internationale consortia. Daarnaast gebruiken we de nieuwste technologische inzichten voor de ontwikkeling van relevante, proefdiervrije ziektemodellen. En we zetten innovatieve beeldvormingstechnieken en bloedtesten in om elke individuele patiënt een passende behandeling te bieden," zegt Bogaard. Waar mogelijk wil Bogaard nieuw verkregen inzichten over de longcirculatie toepassen op andere longaandoeningen dan pulmonale hypertensie, zoals bijvoorbeeld COPD of longschade door radiotherapie.

bron: Origineel

printen