MS-onderzoekers on the Move: ‘cognitie-lezingen’ door heel Nederland

7 november 2017

In november 2017 start VUmc MS Centrum Amsterdam in samenwerking met MS Vereniging Nederland met een reeks van voorlichtingsbijeenkomsten door heel Nederland over cognitie bij MS. MS-onderzoekers van VUmc zullen reizend door het land de nieuwste kennis uit de wetenschap rondom cognitieve problemen bij MS delen en aangeven hoe deze invloed heeft op de zorg.

Dankzij een grote donatie van Stichting Klimmen tegen MS (MoveS) is het VUmc MS Centrum Amsterdam in mei 2016 een Expertisecentrum Cognitie gestart dat zich richt op specialistische zorg en onderzoek van cognitieve klachten bij MS. Een uniek centrum waar wetenschappelijke ontwikkelingen snel en direct vertaald kunnen worden naar de kliniek. Tijdens de officiële opening op vrijdag 21 april 2017 beloofden VUmc-onderzoekers om meer bekendheid te geven aan cognitieve klachten bij MS.

Expertisecentrum Cognitie
Meer dan de helft (43-70%) van de mensen met MS ervaart problemen met de cognitie (denkvermogen). Deze klachten leiden tot sterk verminderde kwaliteit van leven en beperkingen in het dagelijks leven. Het Expertisecentrum Cognitie bestudeert de hersenprocessen die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van cognitieve problemen, en richt zich tegelijkertijd op mogelijke behandelingen voor deze problemen. Daarnaast is het creëren van meer bekendheid over deze klachten bij MS in Nederland een van de doelstellingen, omdat er kennishiaat is bij zorgverleners en patiënten. De 'cognitie-lezingen' door heel Nederland dragen hier aan bij.

'Cognitie-lezingen'
Het Expertisecentrum Cognitie van het VUmc MS Centrum Amsterdam zorgt voor de inhoud en sprekers van de bijeenkomst en de regio's van MS Vereniging Nederland zorgen voor de locaties en het publiek. Alle regio's van MS Vereniging Nederland zijn benaderd en hebben zich kunnen aanmelden voor het organiseren van een lezing. Inmiddels is er al een aantal lezingen ingepland (zie schema onder).

VUmc MS Centrum Amsterdam
De bezoekers van de lezingen krijgen naast informatie over cognitie ook informatie over het VUmc MS Centrum Amsterdam. Dit MS-kenniscentrum is een toonaangevend (inter)nationaal centrum op het gebied van MS waar zorg voor mensen met MS en hoogwaardig onderzoek centraal staan.

Schema cognitie lezingen

 Datum Regio MS VereningingSpreker Spreker VUmc
zaterdag 11-11-2017Brabant-West dr. Hanneke Hulst
vrijdag 17-11-2017Gelderland-Zuid: rayon Ede-Wageningen dr. Brigit de Jong
zaterdag 9-12-2017Amsterdam e.o. prof.dr. Bernard Uitdehaag
vrijdag 5-1-2018Zuid-Holland Zuid dr. Menno Schoonheim
dinsdag 30-1-2018Brabant Zuid-Oost dr. Hanneke Hulst
februariNoord- en Midden Limburg  volgt
maartUtrecht prof.dr. Jeroen Geurts
februari/maartZuid-Holland Noord en Oost (ism Reinier de Graaf zkh) dr. Menno Schoonheim
zaterdag 14-4-2018Friesland dr. Hanneke Hulst
meiGelderland-Zuid: Rayon Arnhem/Nijmegen  dr. Brigit de Jong
juniGelderland-Zuid: rayon Doetinchem/Achterhoek-Oost dr. Brigit de Jong

Voor informatie over de lezingen kunt u terecht bij de website van MS Vereniging Nederland.


bron: Origineel

printen