Onderzoek afdeling Ethiek, Recht & Humaniora

English below

De afdeling heeft haar onderzoek verdeeld over acht onderzoekslijnen:

 • Palliatieve zorg en Levenseinde
 • Diversiteit, disability en kwetsbaarheid
 • Dwang in de zorg
 • Wetenschappelijke integriteit en wetenschapsethiek
 • Ethiek ondersteuning
 • Technologie en innovatie
 • Personalized Medicine
 • Participatie

Vanuit deze onderzoekslijnen participeert de afdeling in vijf van de acht onderzoeksprogramma’s van het onderzoeksinstituut Amsterdam Public Health:

 • Aging and Later Life
 • Social Health and Participation
 • Personalized Medicine
 • Quality of Care
 • Methodology

--------------------------------------------------------------------------------------

The department has divided its research into eight research lines:

 • Palliative care and End of life
 • Diversity, disability and vulnerability
 • Coercion in healthcare
 • Scientific integrity and scientific ethics
 • Ethics support
 • Technology and innovation
 • Personalized Medicine
 • Participation

From these lines of research, the department participates in five of the eight research programs of the Amsterdam Public Health research institute:

 • Aging and Later Life
 • Social Health and Participation
 • Personalized Medicine
 • Quality of Care
 • Methodology