Community Genetics wordt gedefinieerd als de praktische toepassing van de medische genetica op het niveau van de gehele bevolking of een specifieke bevolkingsgroep. Met praktische toepassing worden activiteiten ontwikkeld die erop gericht zijn enerzijds zoveel mogelijk mensen te laten profiteren van de mogelijkheden die ontstaan zijn door de ontwikkeling van de genetische kennis en technologie en anderzijds te voorkomen dat mensen door deze toepassingen geschaad worden.

Het begrip Community Genetics is betrekkelijk nieuw en richt zich in principe niet op mensen die zelf al met klachten of zorgen naar de arts komen. Het initiatief ligt bij de gezondheidswerker die (groepen uit) de bevolking, die daar baat bij zouden kunnen hebben, informatie over erfelijkheid en/of genetisch onderzoek aanbiedt.

Kijk ook op onze Engelstalige website www.vumc.com voor meer informatie over Community Genetics.

Voor meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen via: mc.cornel@amsterdamumc.nl of l.henneman@amsterdamumc.nl.