Toonaangevend Health & Life Science Research in Amsterdam

Amsterdam Research brengt opinie-leidend academisch onderzoek op het gebied van Health & Life Sciences samen, ontwikkeld in de regio Amsterdam. Amsterdam UMC heeft, samen met de twee universiteiten UVA en VU, nu acht onderzoeksinstituten voor allianties, elk met specifieke expertise en gericht op specifieke ziekteaanduidingen. Hieronder vindt u een overzicht van het biomedisch onderzoek dat in deze instituten wordt uitgevoerd.

Amsterdam Cardiovasculaire Sciences

De missie van de Amsterdam Cardiovascular Sciences is om op kennis gebaseerde behandelstrategieën te ontwerpen om hart- en vaatziekten te voorkomen en te genezen. Voor dit doel zijn onderwijs, onderzoek en klinische activiteiten geconcentreerd in vier Centres of Excellence die niet alleen experimenten vertalen naar klinische interventies, maar ook klinische observaties gebruiken om nieuwe biologische concepten te ontwikkelen en valideren.

Amsterdam Gastroenterology Endocrinology Metabolism

Efficiënte spijsvertering en metabolisme is noodzakelijk om ons dagelijks energieverbruik te ondersteunen. De machine van het lichaam die nodig is om deze taak te beheren, is een van de belangrijkste orgaansystemen die door ziekte worden belast. Het verenigt dit instituut het onderzoek van Amsterdam Umc van voeding, microbiologie, spijsvertering, endocrinologie en metabolisme.

Amsterdam Infection & Immunity

Infection & Immunity creëert een uitstekende omgeving die multidisciplinair fundamenteel, preklinisch en klinisch onderzoek op hoog niveau mogelijk maakt van fundamentele aspecten van infectieziekten en immuniteit tijdens infectie, auto-ontsteking en kanker.

Amsterdam Movement Sciences

Amsterdam Movement Sciences voert wetenschappelijk onderzoek uit om de menselijke beweging en lichamelijke prestaties in gezondheid en ziekte te optimaliseren om zo een bijdrage te leveren aan een zinvol leven. Ons interdisciplinair onderzoek, van fundamenteel tot klinisch en van cellulair tot populatieonderzoek, is uniek in de wereld.

Amsterdam Neuroscience

Met meer dan 850 medewerkers produceert Amsterdam Neuroscience meer dan 1200 publicaties. Om het menselijk brein en het zenuwstelsel beter te begrijpen bij gezondheid en ziekte, voeren we geïntegreerd fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek uit, dat tot de beste in Nederland en daarbuiten behoort.

Amsterdam Public Health

Amsterdam Public Health is een kenniscentrum voor multi- en interdisciplinair onderzoek over gezondheids- en gezondheidszorg- vraagstukken in transmurale en extramurale omgevingen.

Amsterdam Reproduction & Development

De cirkel van het leven is een continu proces van conceptie via ontwikkeling weer terug naar conceptie. Bij Reproductie & Ontwikkeling (R & D) bestuderen we de effecten van ziekten en interventies op de menselijke ontwikkeling die het hele proces van cel tot volwassene bestrijken.

Cancer Center Amsterdam

Het Cancer Center Amsterdam is een multidisciplinair onderzoeksinstituut dat kankerzorg wil innoveren door biologisch inzicht en technische ontwikkelingen te combineren met patiëntgerichte therapieën. Wij zijn van mening dat ons onderzoek van vandaag de therapie van morgen zou moeten zijn, ten voordele van patiënten met kanker.