Bundeling van expertise van verschillende zorgverleners

Het Follow Me-programma

6 augustus 2018

Voor kinderen met aangeboren aandoeningen en kinderen die langer dan 24 uur opgenomen zijn geweest op de intensive care is het belangrijk om hun gezondheid en verdere ontwikkeling ook na ontslag uit het ziekenhuis te controleren. Daarom komen zij regelmatig terug voor een controlebezoek. Eventuele gezondheidsproblemen en psychosociale problemen tijdens de ontwikkeling van het kind kunnen zo op tijd worden opgespoord en behandeld. Voor deze kinderen heeft Amsterdam UMC zogenoemde Follow Me-poliklinieken in het leven geroepen.

Het Follow Me-programma is een gezamenlijk initiatief van de afdelingen Vrouw-Kind van beide locaties van Amsterdam UMC. Ouders van zieke kinderen hebben ook meegedacht over de opzet van de Follow Me-poliklinieken. Voorheen was vaak alleen de behandelend arts betrokken bij een controlebezoek. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de gezondheid van onze patiënten, maakt Amsterdam UMC nu meer gebruik van de expertise van verschillende zorgverleners. Een multidisciplinair team van artsen, paramedici en verpleegkundigen van beide locaties is daarom betrokken bij de poliklinische controles.

Voordelen
De voordelen van het Follow Me-programma zijn legio. Voor de patiënt is de multidisciplinaire aanpak prettig. De lijnen zijn kort en de patiënt hoeft maar één dagdeel naar de polikliniek te komen voor de verschillende onderzoeken en gesprekken. Een ander groot voordeel is dat voor elke patiëntengroep dezelfde gegevens gestructureerd verzameld worden. Deze gegevens lenen zich uitstekend voor evaluatie van de geboden zorg. Zo kunnen wij goed monitoren hoe het met kinderen gaat en of zij extra zorg nodig hebben. Ook kunnen we iets leren over effecten van kritieke en zeldzame ziektes en de behandelingen die wij geven. De verkregen data kunnen ook worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Impressie

  • Kijk hier om te zien hoe een bezoek aan de Follow Me-polikliniek voor kinderen met aangeboren aandoeningen verloopt. 
  • Voor een impressie van een bezoek aan de Follow Me-polikliniek Intensive Care Kinderen kijkt u hier.

Meer lezen?


bron: Origineel

printen