Met ingang van januari 2017 is de instoom op de slaappoli verminderd

6 april 2017

Dit heeft een paar oorzaken; ten eerste kan de supervisie over de slaappoli niet door anderen worden overgenomen door pensionering van ondergetekende medio 2018 en ten tweede omdat de keuze is gemaakt om laagcomplexe zorg in VUmc minder uit te voeren.

Dat betekent niet dat er helemaal geen nieuwe patiënten meer zullen komen op de slaappoli maar dat de verwijzers - dit zijn voornamelijk huisartsen uit Amsterdam en omgeving  - hun patiënten met 'gewone' slaapproblemen naar elders moeten gaan sturen; patiënten uit 'eigen huis' bv met REM sleep behaviour disorders of OSAS, kunnen wel doorgestuurd worden, eventueel ook complexe patiënten van buiten bijvoorbeeld met slaapstoornissen en epilepsie. Controle patiënten zullen nog wel blijven komen, voor hen verandert er nu niets maar er zal te zijner tijd voor hen een oplossing gevonden worden.

De slaapregistraties zullen op de afd. KNF blijven gebeuren maar ook hierbij streven we naar vermindering van laag-complexe zorg.

Voor het verwijzen van patiënten met slaapstoornissen zijn er voldoende alternatieven in de buurt zoals het slaap- en apneu centrum van het OLVG-west en het slaapcentrum van het MC Slotervaart, in beide centra kunt U terecht voor patiënten met allerlei slaapklachten. Een andere mogelijkheid is het Slaap-Waak centrum van SEIN in Heemstede met name voor patiënten met complexe slaap-waakstoornissen zoals Narcolepsie.

Voor vragen kunt u bellen naar de afdeling KNF telefoonnummer: 020 - 4440731

bron: Origineel

printen