Hoogleraar oogheelkunde, opleider oogheelkunde

prof. dr. Annette Moll

Persoonlijke informatie

   

" Ik doe veel patiëntenzorg en onderzoek op het gebied van retinoblastoom (oogkanker); bij de behandeling heeft de oogarts een centrale rol. Om maatwerk te bieden bij de diagnostiek, behandeling en follow-up is teamwerk vereist. Ik ben trots op ons retinoblastoomteam en dankbaar voor de betrokkenheid van de vele medewerkers van VUmc die bij elke retinoblastoompatiënt net die extra moeite doen om snel het optimale resultaat te bereiken."

Specialist sinds 1997
Werkzaam bij VUmc sinds 1991

Aandachtsgebieden/specialismen
Retinoblastoom
Medische retina
Echografie

Afdeling(en) 
Oogheelkunde

Opleiding
LUMC, Leiden
VUmc, Amsterdam

Contact via mail

Wetenschap - onderwijs

Naast de patiëntenzorg en opleiding werk ik samen met vele onderzoekers aan de verbetering van onze kennis over retinoblastoom, late effecten en optimalisering van diagnostiek en behandeling, zodat nog beter maatwerk aan de patiënt geboden kan worden. Als oogarts-epidemioloog ben ik ook actief betrokken bij onderzoek naar netvliesproblemen vooral bij diabetespatiënten. 

Leerstoel
Oogheelkunde, in het bijzonder retinoblastoom (2013)

Gepromoveerd op onderwerp
Epidemiologische aspecten van retinoblastoom in Nederland (1996)

Doceert in
Retinoblastoom
Medische retina

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc
CCA
EMGO+
ICaR-VU

Werkt samen met kennisinstellingen
NKI/AVL, Amsterdam
European Retinoblastoma Group

Relevante beurzen/subsidies/prijzen
KIKA
ODAS

Wetenschappelijke publicaties

In de media
Vinger aan de pols
Poliklinieken

Nevenfuncties
Secretaris bestuur Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid
European Retinoblastoma Group/ EURetino, retinoblastoom, NL work package diagnosis, late effects and quality of life. Maart 2014 Parijs kick off meeting

Opmerkingen/toevoegingen
Onze website: www.retinoblastoom.nl

printen