Neuroloog Directeur Alzheimercentrum

prof. dr. Philip Scheltens

Persoonlijke informatie

     

'Ik ben hoogleraar neurologie en directeur Alzheimercentrum. Mijn doel is dementie behandelbaar te maken door wetenschap en zorg voor dementie op het hoogst mogelijke niveau uit te voeren, binnen Nederland en in internationaal verband. Binnen het Alzheimercentrum combineren we zorg en wetenschap op een zo prettige mogelijke manier. Open communicatie en plezier in het werk staan bij mij voorop.'

Specialist sinds 1991
Werkzaam bij VUmc sinds 1987

Aandachtsgebieden/specialismen
Dementie
Alzheimer

Afdeling(en) 
Polikliniek neurologie en Alzheimercentrum

Opleiding
VUmc, Amsterdam
Slotervaartziekenhuis, Amsterdam

Contact via mail

Wetenschap - onderwijs

Ik geef leiding aan het VUmc Alzheimercentrum waarin klinisch onderzoek wordt gedaan aan de volgende aspecten van dementie:
-verschijningsvorm van dementie op jonge leeftijd
-ontdekken en verbeteren van nieuwe en bestaande vroegdiagnostische merkstoffen en technieken
-onderzoek van de invloed van vasculaire factoren
-vinden van nieuwe therapieën.

Leerstoel
Cognitieve Neurologie (2000)

Gepromoveerd op onderwerp
MRI onderzoek bij Alzheimer (1993)

Doceert in
Neurologie
Dementie

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc
Neuroscience Campus Amsterdam

Werkt samen met kennisinstellingen
Alzheimer Nederland
Overige Alzheimercentra
Talrijke bedrijven in NL en daarbuiten

Relevante beurzen/subsidies/prijzen
Vele EU subsidies
JPND subsidies
Deltaplan Dementie

Wetenschappelijke publicaties
Zie www.alzheimercentrum.nl

In de media
Elsevier Magazine

Nevenfuncties
Bestuurslid sectie geneeskunde KNAW
Bestuurslid Deltaplan Dementie
Wetenschappelijk directeur PSI

printen