Afspraak maken en wijzigen

Algemeen

Belangrijk: U brengt altijd eerst een bezoek aan uw huisarts of verwijzend specialist voordat u doorverwezen kunt worden naar VUmc. Om een eerste afspraak met u te kunnen maken hebben wij namelijk vooraf een verwijsbrief van uw huisarts of verwijzend specialist nodig.

Voor bijna alle zorgverzekeraars geldt dat zij alleen de kosten vergoeden wanneer er een verwijsbrief is van een huisarts of specialist. Klik in het menu op 'Informatie over kosten en verzekeringen' voor meer informatie. 

Avondopenstelling polikliniek

Bij twee specialismen van VUmc is het mogelijk om de polikliniek ’s avonds te bezoeken.

 • Interne geneeskunde, alleen open op de eerste woensdagavond van de maand  van 17.00-20.00 uur
 • Neurologie, iedere woensdagavond geopend van 16.30 - 20.30 uur
 • Niet alle consulten zijn ’s avonds beschikbaar.

De medewerkers van de polikliniek informeren u graag over de mogelijkheden.

Afspraak maken

U bent een 'nieuwe' patiënt (niet urgent)
Wordt u door uw huisarts of specialist voor de eerste keer doorverwezen naar een bepaald specialisme bij VUmc, dan hebben wij, voordat we een afspraak kunnen maken, een verwijsbrief van uw huisarts of verwijzend specialist nodig.

 • In de regel stuurt uw huisarts of verwijzend specialist de verwijsbrief direct naar ons door via bijvoorbeeld zorgdomein.
 • Heeft u de verwijsbrief zelf gekregen van uw arts? Dan kunt u de verwijsbrief naar ons opsturen: VUmc Polikliniek, t.a.v het specialisme waarnaar u doorverwezen bent, Postbus 7057, 1007 MB, Amsterdam. U kunt de verwijsbrief ook afgeven bij de receptie van het specialisme waarnaar u verwezen bent.

Wanneer wij de verwijsbrief hebben ontvangen nemen wij binnen enkele werkdagen telefonisch contact met u op met een voorstel voor het juiste spreekuur voor uw probleem en een voorstel voor een datum en tijdstip.

Heeft u vragen over uw verwijzing, kijk dan bij het onderdeel meest gestelde vragen op deze pagina (link bovenaan de pagina).

U bent een 'nieuwe' patiënt en met spoed doorverwezen
Wordt u door uw huisarts of specialist met spoed doorverwezen naar VUmc, dan zal uw arts, na overleg met de specialist van VUmc, met u bespreken hoe te handelen.

U bent al onder behandeling bij VUmc
Wilt u een vervolgafspraak maken? Dat kan op twee manieren:

Het is mogelijk om een afspraak in de vorm van een videogesprek te laten verlopen.

Belangrijk: u kunt alleen een vervolgafspraak maken voor een probleem waar u al voor onder behandeling bent. Heeft u een ander (nieuw) probleem, dan heeft u eerst een nieuwe verwijsbrief van uw huisarts of verwijzend specialist nodig en geldt de 'nieuwe' patiënt procedure.

*Meer informatie over het patiëntenportaal Mijn Dossier en uitleg hoe u toegang tot Mijn Dossier kunt aanvragen vindt u op www.vumc.nl/mijndossier

Afspraak wijzigen of afzeggen

In VUmc is het mogelijk om voor de volgende specialismen online een verzoek te doen om een afspraak af te zeggen of te wijzigen:

Staat het door u gewenste specialisme niet bij deze lijst, of wilt u liever telefonisch een afspraak wijzigen of afzeggen? Kijk dan bij de speciale afsprakennummers van VUmc.
U kunt ook een afspraak afzeggen of een verzoek doen om een afspraak te wijzigen via het patiëntenportaal Mijn Dossier . 

Klik op polikliniek cardiologie als u een afspraak wilt afzeggen of wijzigen.

Klik op polikliniek dermatologie als u een afspraak wilt afzeggen of wijzigen.

Klik op polikliniek heelkunde als u een afspraak wilt afzeggen of wijzigen voor één van de onderstaande deelspecialismen:

 • Anesthesiologie / pijnbestrijding 
 • Chirurgische oncologie 
 • Heelkunde algemeen 
 • Orthopedie 
 • Thoraxchirurgie
 • Urologie 
 • Cardiothoracale chirurgie
 • Gastrointestinale chirurgie 
 • Kinderchirurgie 
 • Traumachirurgie 
 • Vaatchirurgie

Klik op polikliniek hematologie als u een afspraak wilt afzeggen of wijzigen. 

Klik op polikliniek polikliniek interne geneeskunde-1  als u een afspraak wilt afzeggen of wijzigen voor één van de onderstaande deelspecialismen: 

 • Algemene interne geneeskunde
 • Endocrinologie
 • Ouderengeneeskunde
 • Infectieziekten
 • Vasculair

Klik op polikliniek interne geneeskunde 2 als u een afspraak wilt afzeggen of wijzigen voor één van de onderstaande deelspecialismen: 

 • Dagbehandeling
 • Longziekten
 • Nefrologie
 • Reumatologie

Klik op polikliniek kindergeneeskunde als u een afspraak wilt afzeggen of wijzigen voor één van de onderstaande deelspecialismen: 

 • Kindergeneeskunde algemeen 
 • Kindergeneeskunde endocrinologie
 • Kindergeneeskunde longziekten 
 • Kindergeneeskunde oncologie 
 • Neurologie kinderen 
 • Kindergeneeskunde cardiologie 
 • Kindergeneeskunde gastro-enterologie
 • Kindergeneeskunde nefrologie 
 • Neonatologie
 • Kinderreumatologie

Klik op polikliniek KNO als u een afspraak wilt afzeggen of wijzigen voor één van de onderstaande deelspecialismen:

 • Keel-, neus- en oorheelkunde 
 • Audiologie

Klik op polikliniek mondziekten en kaakchirurgie als u een afspraak wilt afzeggen of wijzigen. 

Klik op polikliniek oogheelkunde als u een afspraak wilt afzeggen of wijzigen.

Klik op polikliniek verloskunde en gynaecologie als u een afspraak wilt afzeggen of wijzigen voor één van de onderstaande deelspecialismen:

 • Verloskunde 
 • Gynaecologie 
 • Voortplantingsgeneeskunde

Staat het door u gewenste specialisme niet bij deze lijst, of wilt u liever telefonisch een afspraak wijzigen of afzeggen? Kijk dan bij de speciale afsprakennummers van VUmc.

U kunt ook een afspraak afzeggen of een verzoek doen om een afspraak te wijzigen via het patiëntenportaal Mijn Dossier.

Videobellen

Vanaf nu is het mogelijk om een afspraak in de vorm van een videogesprek te laten verlopen. Dit heet videobellen. U kunt uw zorgverlener zien en met hem of haar praten via het beeldscherm van uw computer, tablet of smartphone. U hoeft voor de afspraak dus niet naar het ziekenhuis te komen.

Voor wie?
Iedereen met een patiëntendossier(MijnDossier) van het AMC of VUmc kan videobellen. Videobellen leent zich voor herhaalafspraken. Of uw afspraak geschikt is om te videobellen kunt u overleggen met uw zorgverlener. Soms is het beter om naar het ziekenhuis te komen, bijvoorbeeld als er lichamelijk onderzoek moet plaatsvinden.

Wat heeft u nodig?
Smartphone, tablet of computer met webcam
Internet
MijnDossier account (kunt u aanvragen bij uw eerste bezoek aan het ziekenhuis)

Handleidingen
- Videobellen | PC en laptop
- Videobellen | Smartphone

Informatie over kosten en verzekeringen

Gaat u binnenkort naar VUmc? Of bent u al patiënt? Check dan eerst bij uw zorgverzekeraar met welke ziekenhuizen zij een contract hebben afgesloten. Wij adviseren u om goed te controleren of uw specifieke polis de kosten van een onderzoek of behandeling in VUmc (volledig) vergoedt.

Budgetpolissen
De zorgverzekeraars bieden een steeds breder scala aan zorgverzekeringspolissen aan. In de polisvoorwaarden geeft de zorgverzekeraar aan welke zorg wel/niet/gedeeltelijk wordt vergoed. Een budgetpolis is een verzekering met o.a. een beperkte keuzevrijheid in zorgaanbieders; u betaalt bij een budgetpolis een lagere premie. Bij een budgetpolis kunt u voor planbare zorg alleen bij die zorgaanbieders terecht waar uw zorgverzekeraar een contract mee heeft.  

VUmc heeft geen contract afgesloten voor welke budgetpolis dan ook. Heeft u een budgetpolis, neemt u dan vooraf contact op met uw zorgverzekeraar om te overleggen of uw behandeling bij VUmc vergoed wordt.

De budgetpolissen bieden overigens wel volledige vergoeding bij:

 • Spoedeisende zorg
 • Verloskundige zorg
 • Tertiaire verwijzing
 • Expertproducten 

Voorbeelden van budgetpolissen zijn: 

 • Take care now polis (Agis/Zilveren Kruis)
 • Beter Af Selectief polis (Zilveren Kruis)
 • Zorg Plan Selectief (Avero/Achmea)
 • Zekur (Unive/VGZ)
 • BudgetBewust polis (Menzis) 

Naturapolis en restitutiepolis

VUmc heeft met alle zorgverzekeraars een contract gesloten. Dat betekent dat de zorg vanuit de naturapolis en restitutiepolis in VUmc vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.

Is uw behandeling in VUmc in 2015 al gestart, maar bent u overgestapt naar een andere polis of een andere zorgverzekeraar? Dan wordt de vergoeding voor deze behandeling nog met uw vorige zorgverzekeraar afgehandeld en kan uw behandeling in VUmc gewoon doorgaan, conform de gemaakte afspraken.

In alle gevallen is het belangrijk om een verwijsbrief van uw (huis)arts te kunnen overhandigen om uw behandeling vergoed te krijgen.

Eigen risico
Uw verplichte eigen risico is in 2016 vastgesteld op 385 euro. 

Vertraging factureren behandelingen 2015/2016
VUmc heeft vertraging opgelopen in het factureren van uw behandeling(en) uitgevoerd in 2015 en 2016.

Dit wordt o.a. veroorzaakt door de ingebruikname van een nieuw elektronisch patiëntendossier, waardoor tijdige facturatie werd belemmerd. Ook hebben de onderhandelingen met uw zorgverzekeraar over de kosten van de diverse behandelingen meer tijd gekost dan was voorzien.

Gevolg kan zijn dat uw zorgverzekeraar ook het eventuele eigen risico over 2015 en mogelijk ook 2016 pas veel later aan u in rekening kan brengen, mogelijk pas eind 2016 of in 2017.

Meest gestelde vragen

Ik wil mijn verwijsbrief zelf bij VUmc langsbrengen. Waar moet ik zijn?
Kijk op de verwijsbrief naar welk specialisme uw arts u heeft doorverwezen en gebruik vervolgens de digitale routeplanner op www.vumcplattegrond.nl om de route en locatie naar de door u gewenste receptie of specialisme te bepalen. U kunt de routeplanner binnen de polikliniek mobiel gebruiken of u print de plattegronden uit op A4. U kunt ook  onze medewerkers bij de ingang van de polikliniek vragen u verder te helpen. Zij zijn te herkennen aan de blauwe VUmc overhemden en blouses.

Ik wil mijn verwijsbrief opsturen naar VUmc. Wat is het adres?
U kunt de verwijsbrief opsturen naar:

VUmc Polikliniek
T.a.v het specialisme waarnaar u doorverwezen bent
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam

Kan ik ook telefonisch een afspraak maken?
Ja, maar alleen als u een vervolgafspraak wilt maken voor een probleem waar u al voor onder behandeling bent. Heeft u een ander (nieuw) probleem, dan heeft u eerst een nieuwe verwijsbrief van uw huisarts of verwijzend specialist nodig en geldt de 'nieuwe' patiënt procedure. Kijk bij de speciale afsprakennummers voor de contactgegevens van uw specialisme. Kunt u het juiste nummer niet vinden? Bel dan naar het centrale nummer van VUmc 020 4444444, onze medewerkers helpen u dan graag verder.

Mijn arts heeft mij doorverwezen naar VUmc of ik heb zelf de verwijsbrief afgegeven bij of opgestuurd naar VUmc maar ik wordt niet gebeld door VUmc. Wat moet ik doen?
In de regel wordt u binnen drie werkdagen gebeld, bij sommige poliklinieken neemt dit meer tijd in beslag. Als u na zeven werkdagen nog niet bent gebeld kunt u de volgende stappen ondernemen:

 • Vraag eerst aan uw arts of de doorverwijzing inderdaad verstuurd is naar VUmc.
 • Vervolgens kunt u contact opnemen met VUmc. Kijk bij de speciale afsprakennummers voor de contactgegevens van uw specialisme. Kunt u het juiste nummer niet vinden? Bel dan naar het centrale nummer van VUmc 020 4444444, onze medewerkers helpen u dan graag verder.

Waarom ontvang ik geen e-mail met datum en tijd van de afspraak, maar word ik teruggebeld?
Wanneer de medewerker van het afsprakenbureau u over de telefoon spreekt, kan zij, indien nodig, nog noodzakelijke aanvullende informatie aan u vragen en vragen van u beantwoorden. Vervolgens wordt u meteen op het juiste spreekuur ingedeeld. Ook over de dag en de tijd van de afspraak kunt u meteen overleggen.

Ik weet niet op welke polikliniek of bij welke arts ik moet zijn. Hoe weet u nu welke afspraak u voor mij moet maken?
Aan de hand van de gegevens die uw huisarts of specialist in de verwijzing heeft geplaatst kunnen we de juiste specialist en polikliniek bepalen. Eventueel kunnen we nog aanvullende informatie aan u vragen als we u via de telefoon spreken. 

printen